Pracownia Sieciowych
Systemów Operacyjnych

Sieci Komputerowe

Strona przedmiotowa, stanowiąca bazę i pomoc dydaktyczną dla przedmiotów Pracownia sieciowych systemów operacyjnych oraz Sieci komputerowe, służącą przygotowaniu do Egzaminu E.13.

mgr inż. Leszek Świerk