Pracownia
Systemów Operacyjnych

Sieci Komputerowe

Strona przedmiotowa, stanowiąca bazę i pomoc dydaktyczną dla przedmiotów Pracownia systemów operacyjnych oraz Sieci komputerowe, służy przygotowaniu do Egzaminu z kwalifikacji INF.02.

mgr inż. Leszek Świerk