Podręczniki

Kwalifikacja E.13
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - Część 1

Autor: Barbara Halska, Paweł Bensel
Wydawnictwo: Helion 2012

Podręcznik jest przeznaczony dla szkół kształcących uczniów i słuchaczy w zawodzie technik informatyk i omawia treści ujęte w nowej podstawie programowej. Pierwszy tom składa się z 6 rozdziałów: "Sieć komputerowa", "Topologie sieci", "Medium transmisyjne", "Protokoły sieciowe", "Urządzenia sieciowe", "Konfiguracja sieciowa systemów Windows".

Kwalifikacja E.13
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - Część 2

Autor: Barbara Halska, Paweł Bensel
Wydawnictwo: Helion 2012

Podręcznik jest przeznaczony dla szkół kształcących uczniów i słuchaczy w zawodzie technik informatyk i omawia treści ujęte w nowej podstawie programowej. Drugi tom składa się z 3 rozdziałów: "Linux", "Konfigurowanie urządzeń sieciowych", "Projektowanie i wykonanie sieci komputerowych".