PRACOWNIA SIECI KOMPUTEROWYCH

Kilka informacji!

Zrobimy teraz połączenia trunkowe między routerem a przełącznikiem. Zadanie tego typu pojawia się na egzaminie zawodowym, więc warto go przyswoić.
Poniższy schemat obrazuje w jaki sposób dokonamy konfiguracji VLAN-ów na routerze i switchu oraz w jaki sposób wszystko połączymy. schemat

I. Konfigurujemy router.

Ustawiamy nowy adres routera

Na początek zmienimy adres routera na 192.168.10.10. Dodatkowo włączymy sobie serwer DHCP, z przykładową konfiguracją:
- Początkowy adres IP: 192.168.10.11
- Pula adresów: 10
- Adres bramy: 192.168.10.10 adres routera
- Czas dzierżawy: 86400 sekund
- Adres DNS: 192.168.10.10 adres routera
Zatwierdzamy i łączymy się z routerem po nowym adresie.

Ustawiamy IP na switchu

Przechodzimy teraz do zakładki LAN oraz VLAN. Teraz według schematu dodamy sobie port TRUNK 2 do VLAN-ów oznaczonych na routerze jako: 0,1,2,3. Dodatkowo przy VLAN-ie 0 dodamy port 1. Teraz bardzo ważna część, bowiem ustawimy podsieci oraz Tag VLAN:
- VLAN0: - Porty: 1 i 2
- Podsieć: LAN1
- VID: 11
- VLAN1:
- Porty: 2
- Podsieć: LAN2
- VID: 222
- VLAN2:
- Porty: 2
- Podsieć: LAN3
- VID: 333
- VLAN3:
- Porty: 2
- Podsieć: LAN4
- VID: 444
Teraz zatwierdzamy wszystko i przejdziemy do konfiguracji podsieci.

LAN2

Podsieć oznaczona jako LAN2:
- Adres IP 10.10.111.10
Serwer DHCP
- Początkowy adres IP: 10.10.111.11
- Pula adresów: 10
- Adres bramy: 10.10.111.10
- Adres DNS: 10.10.111.10
Aby nie tracić czasu na ponowne uruchamianie, przechodzimy do zakładki LAN -> General setup -> Details page

LAN3

Podsieć oznaczona jako LAN3:
- Adres IP 10.10.222.10
Serwer DHCP
- Początkowy adres IP: 10.10.222.11
- Pula adresów: 10
- Adres bramy: 10.10.222.10
- Adres DNS: 10.10.222.10

LAN4

Podsieć oznaczona jako LAN4:
- Adres IP 10.10.33.10
Serwer DHCP
- Początkowy adres IP: 10.10.33.11
- Pula adresów: 10
- Adres bramy: 10.10.33.10
- Adres DNS: 10.10.33.10
Teraz możemy uruchomić cały router ponownie.

sprawdzamy zakładkę Lan

Warto jeszcze przejść do opcji General Setup w zakładce LAN i sprawdzić czy nasze podsieci są uruchomione i czy mają poprawne adresy.

II. Konfigurujemy przełącznik.

Tworzymy VLANY

Teraz przejdziemy do konfiguracji przełącznika. Stworzymy 4 VLAN-y zgodnie ze schematem. UWAGA! ID VLAN-u musi odpowiadać nadanemu Tagowaniu na routerze. Należy dodatkowo pamiętać o przełączeniu portu numer 2 w tryb pracy TRUNK oraz o dodaniu go każdego VLAN-u, bowiem będzie on odpowiadał za TRUNK pomiędzy switchem a routerem. Ostateczna konfiguracja VLAN-ów powinna wyglądać tak jak na powyższym zdjęciu.

Zmiana IP przełącznika

Teraz zmienimy jeszcze adres IP naszego przełącznika, aby pracował w tej samej podsieci co nasz router oraz przypiszemy VLAN 11 do managementu:
- Adres IP: 192.168.10.12
- Maska: 255.255.255.0
- MANAGEMENT VLAN: 11
Zatwierdzamy.

III. Łączymy wszystko ze sobą.

Łączymy teraz nasze urządzenia patchcordem z portem numer 2.

IV. Testujemy poprawność działania.

IPconfig

Połączymy teraz dwa komputery poprzez porty numer: 3 i 4, które są w tym samym VLAN-ie. Jak widzimy adres IP został przydzielony poprawnie

Ping

Drugi komputer uzyskał adres 10.10.222.12. Wykorzystując polecenie PING sprawdźmy połączenie. Jak widzimy wszystko działa poprawnie. Drugi komputer uzyskał adres 10.10.222.12. Wykorzystując polecenie PING sprawdźmy połączenie. Jak widzimy wszystko działa poprawnie.