Sieci Komputerowe - Materiały dla uczniów

Wróć na stronę główną

W tym dziale będziemy zamieszczać materiały pomocnicze związane z przedmiotem "Sieci komputerowe". Dział ten ma na celu pomóc uczniom w procesie dydaktycznym, a materiały pomocnicze dla uczniów z wybranych partii materiału mają być przydatne w dobrym przygotowaniu do egzaminu z kwalifikacji EE.08 oraz INF.02. w zawodzie technik informatyk. Poniżej znajduje się kilka prezentacji z dotychczas przerobionego materiału.