KONFIGURACJA SERWERA DNS W UBUNTU SERVER 16.04

I. Instalacja serwera DNS.

Ustalenie nazwy domeny

Na początku (jeśli chcemy) możemy ustalić nazwę domeny, którą będziemy stosować w strefie DNS. U nas będzie to egzamin.local. Edytujemy znany już plik poleceniem sudo nano /etc/hosts i dopisujemy do nazwy hosta egzamin.local. Zapisujemy zmiany i restartujemy serwer.

Instalacja serwera DNS

Sprawdzamy poleceniem hostname -f. Widzimy, że jest OK i możemy rozpocząć instalację serwera DNS. Wydajemy polecenie: sudo apt install bind9 bind9utils. Zgadzamy się klikając T

Instalacja serwera DNS

Po zakończeniu instalacji przechodzimy do katalogu etc/bind i wyświetlamy jego zawartość.

Konfiguracja serwera DNS

Następnie edytujemy odpowiedni plik poleceniem sudo nano /etc/bind/named.conf.options. Można powiedzieć, że dodajemy taki "buforujacy serwer nazw" z zapisem lokalnym. Dokonujemy takich wpisów jak powyżej. Zapisujemy zmiany i zamykamy plik.

Konfiguracja serwera DNS

Następnie restartujemy nasz serwer DNS poleceniem sudo systemctl restart bind9 oraz sprawdzamy jego status. Działa!

Konfiguracja serwera DNS

Możemy też przetestować poleceniem dig z pakietu bind działanie serwera DNS. Jeśli uzyskamy coś podobnego to jest OK.

Konfiguracja serwera DNS

Teraz należy edytować plik konfiguracyjny bind9 sudo nano /etc/bind/named.conf. Powinien on zawierać następujące wiersze. Jeśli ich nie ma, po prostu należy je dodać.

Konfiguracja serwera DNS

Następnie musimy zdefiniować strefy przeszukiwania do przodu i do tyłu. Edytujemy plik named.conf.local wydając polecenie sudo nano /etc/bind/named.conf.local. Dokonujemy wpisów takich jak wyżej i zapisujemy zmiany.

Konfiguracja serwera DNS

Teraz jeszcze musimy stworzyć te pliki, a w zasadzie przerobić plik db.local i zapisać pod właściwą nazwą. Wydajemy polecenie sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/for.egzamin.local i edytujemy go sudo nano /etc/bind/for.egzamin.local

Konfiguracja serwera DNS

Przerabiamy go teraz do naszych potrzeb (dodając również rekordy klientów) i zapisujemy zmiany.

Konfiguracja serwera DNS

Podobnie postępujemy w przypadku strefy przeszukiwania wstecznego. Przerabiamy plik ze strefy przeszukiwania do przodu wydając polecenie sudo cp /etc/bind/for.egzamin.local /etc/bind/rev.egzamin.local i edytujemy go sudo nano /etc/bind/rev.egzamin.local

Konfiguracja serwera DNS

Przerabiamy go teraz do naszych potrzeb (dodając również rekordy klientów typu PTR) i zapisujemy zmiany.

Konfiguracja serwera DNS

Restartujemy usługę DNS sudo systemctl restart bind9 i wydajemy kilka kontrolnych poleceń. Jeśli efekt jest taki jak powyżej to znaczy, że wszystko jest ok.

Konfiguracja serwera DNS

Sprawdzamy teraz poprawność działania serwera DNS. Najpierw polecenie: dig egzamin.local, a następnie kolejne nslookup serwer110.egzamin.local. Jeśli efekt jest taki jak powyżej to znaczy, że wszystko jest ok.

Testowanie serwera DNS

Następnie poleceniem nslookup sprawdzamy nasze hosty. Najpierw po nazwach, a potem po adresach IP.

Testowanie serwera DNS

I jeszcze pingi, najpierw po adresach IP, a potem po nazwach. Jak widać wszystko działa.

Testowanie serwera DNS

Teraz przechodzimy na klienta (z systemem Ubuntu) i sprawdzamy pingi po nazwach, a potem polecenie nslookup. Jak widać wszystko działa.

Testowanie serwera DNS

To samo sprawdzamy na drugim kliencie (z systemem Window 10). Najpierw pingi po nazwach. Jak widać jest OK.

Testowanie serwera DNS

A potem jeszcze polecenie nslookup. Jak widać tutaj też wszystko działa.

Tworzenie aliasów

Na koniec możemy jeszcze stworzyć alias do istniejącego rekordu. Edytujemy plik for.egzamin.local i tam dodajemy alias o nazwie bond dla rekordu komp99. Zapisujemy zmiany i zamykamy plik.

Testowanie serwera DNS

Następnie sprawdzamy z serwera działanie aliasu poleceniem nslookup oraz ping. Wszystko jest OK.

Testowanie serwera DNS

Teraz jeszcze z klienta (z systemem Windows 10). Najpierw nslookup, a potem ping. Widzimy pełny zwrot informacji.