KONFIGURACJA UBUNTU SERVER 16.04

I. Korzystanie z mechanizmu sudo.

Korzystanie z sudo

Na początku warto ustawić hasło do konta root. Należy wykonać polecenie sudo passwd root, a następnie podać hasło użytkownika elektronikj oraz dwukrotnie wpisać hasło do konta root.
sudo to taki mechanizm (polecenie), pozwalający na wykonywanie instrukcji czy też operacji na prawach root'a (administratora), wtedy, gdy nie jesteśmy nim zalogowani. Wpisuje się go zawsze przed danym poleceniem konfiguracyjnym.
Jeśli nie chcemy wykorzystywać mechanizmu sudo to istnieją dwa inne sposoby na wykonywanie czynności konfiguracyjnych:

  • możemy wykorzystać konto użytkownika root - jest to opcja uznawana za mało bezpieczną
  • możemy uruchomić funkcję wykonywania poleceń na prawach użytkownika root dla danego użytkownika należącego do grupy sudo

Logowanie na konto root

Gdy jesteśmy zalogowani dowolnym użytkownikiem i chcemy zalogować się na konto root, to musimy wpisać polecenie
sudo login root
lub wylogować się naszym użytkownikiem poleceniem:
exit
i zalogować się użytkownikiem root

Korzystanie z praw root'a

Natomiast aby skorzystać z tej drugiej opcji, to należy wpisać polecenie sudo su i podać hasło naszego użytkownika. Należy pamiętać, że tylko użytkownik stworzony podczas instalacji należy do grupy sudo i on może z tej opcji korzystać.

Nowy użytkownik

Stworzymy teraz nowego użytkownika informatykj i sprawdzimy, czy ma możliwość korzystania z polecenia sudo. Użyjemy do tego składni:
sudo adduser informatykj

Testowanie sudo

Zalogujemy się naszym nowym użytkownikiem i sprawdzimy, czy działa sudo. Spróbujmy ponownie zmienić hasło wykonując polecenie sudo passwd root. Oczywiście otrzymujemy odmowę.

Dodawanie użytkownika do grupy sudo

Użytkownika, którego nie ma w grupie sudo należy do niej dodać. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • edytujemy plik group i tam dopisujemy naszego użytkownika do grupy sudo
  • wykonujemy polecenie usermod -G nazwa_grupy -a nazwa_użytkownika
Najpierw znowu musimy się przelogować na poprzedniego użytkownika i zastosujemy pierwszy sposób. Edytujemy plik poleceniem: sudo nano /etc/group i dopiszemy naszego użytkownika do grupy sudo. Zapisujemy zmiany i wychodzimy z edytora nano.
Gdybyśmy chcieli zastosować drugi sposób to należy wpisać polecenie usermod -G sudo -a informatykj

II. Aktualizacja Ubuntu Server 16.04.

Aktualizacja listy pakietów

Tak naprawdę zanim rozpoczniemy konkretną pracę na naszym nowym systemie, powinniśmy go zaktualizować. Należy wykonać polecenie: sudo apt update, aby zaktualizować listę pakietów.

Aktualizacja pakietów

A następnie sudo apt upgrade aby te pakiety zaktualizować nasz system. Trzeba po wydaniu polecenia jeszcze potwierdzić.

Aktualizacja pakietów.

I mamy naszą aktualizację pakietów przeprowadzoną poprawnie.

III. Konfiguracja interfejsów sieciowych w Ubuntu Server 16.04.

Konfiguracja kart sieciowych

Aby sprawdzić nazwy naszych interfejsów sieciowych i ich ustawienia należy wydać polecenie ip a. Widzimy dwa fizyczne interfejsy sieciowe (enp0s3 i enp0s8) i jeden wirtualny z adresem pętli zwrotnej (lo). W programie Virtual Box pierwsza karta ma najczęściej nazwę enp0s3, a pozostałe enp0s8, enp0s9, oraz enp0s10. Interfejs enp0s3 ma już przypisany adres IP, ale przy enp0s8 nie ma żadnych ustawień. Przechodzimy do konfiguracji tego interfejsu.

Konfiguracja interfejsu enp0s8

Ustawimy dla tej karty adres 10.80.80.1/24 Przypisanie adresu IP możemy wykonać na dwa sposoby.

  • możemy wykonać polecenie ip a add 10.80.80.1/24 dev enp0s8
  • możemy też zmodyfikować zawartość pliku interfaces wydając polecenie sudo nano /etc/network/interfaces
Wykonamy to pierwszym sposobem. Widzimy, że adres został przypisany, ale karta jest nadal wyłączona. Musimy ją włączyć.

Konfiguracja interfejsu enp0s8

Aby "podnieść" interfejs użyjemy polecenia ip a l set up enp0s8 i widzimy, że nasz interfejs jest teraz włączony. Ten sposób konfiguracji interfejsu, ma jedną wadę. Po restarcie systemu ustawienia się nie zapisują!

Konfiguracja interfejsu enp0s8

Zastosujemy teraz drugi sposób i dokonamy zmian w pliku interfaces. Edytujemy go poleceniem sudo nano /etc/network/interfaces. Widzimy, że mamy tylko interfejs enp0s3, który jest ustawiony na pobór adresacji z serwera dhcp.

Konfiguracja interfejsu enp0s8

Dla własnej wygody ustawimy statyczny adres na pierwszej karcie oraz dopisujemy drugi interfejs i przypisujemy powyższe ustawienia. Zapisujemy zmiany i zamykamy nasz plik.

Konfiguracja interfejsów sieciowych

Aby nasze zmiany zostały zapisane musimy jeszcze zrestartować ustawienia sieciowe poleceniem sudo /etc/init.d/networking restart

Zmiana nazwy serwera

Możemy jeszcze zmienić nazwę naszego serwera. sudo /etc/init.d/networking restart

IV. Zmiana nazwy serwera w Ubuntu Server 16.04.

Zmiana nazwy serwera

Aby sprawdzić jak nazywa się nasz serwer, należy wykonać polecenie hostname lub hostname -f

Zmiana nazwy serwera

Aby zmienić nazwę serwera należy edytować dwa pliki i tam dokonać zmian. Najpierw wykonujemy polecenie sudo nano /etc/hostname, zmieniamy nazwę na serwer110 i zapisujemy zmiany.

Zmiana nazwy serwera

Następnie edytujemy drugi plik poleceniem sudo nano /etc/hosts, zmieniamy nazwę na serwer110.local i zapisujemy zmiany.

Zmiana nazwy serwera

Aby nasze zmiany zostały wprowadzone to musimy zrestartować system. Po restarcie wszystko powinno być OK.