SSH W Ubuntu Server 20.04

Wprowadzenie teoretyczne do lekcji nr 11

Usługa SSH umożliwia zdalne, a dodatkowo szyfrowane połączenie poprzez protokół SSH z serwerem, w celu jego konfiguracji. Jeśli nie zainstalowaliśmy tej usługi podczas stawiania systemu to należy wykorzystać do tego pakiet openssh-server.

I. Instalacja i korzystanie z usługi SSH.

1. Instalacja serwera FTP.
Instalacja usługi ssh jest bardzo prosta. Jak zawsze w takich sytuacjach wystarczy do tego użyć APT-a, a nazwa pakietu to openssh-server. Tradycyjnie przypomnę, że przed instalacją czegokolwiek warto zaktualizować systemowe repozytoria i pakiety.

Wpisujemy więc w konsoli:
$ sudo apt install openssh-server
No i oczywiście potwierdzamy proces instalacji.

Po instalacji naszej usługi, możemy sprawdzić jej status poleceniem:
$ sudo systemctl status ssh
Widzimy, że nasza usługa działa.

Srawdzamy adres IP serwera znanym poleceniem wpisując:
$ ip a
Nasz adres to: 192.168.10.10

2. Korzystanie z usługi ssh z poziomu klienta.
Teraz przejdziemy na klienta, aby z niego połączyć się do serwera przez ssh. Należy użyć ssh nazwa_użytkownika(server))@adres_ip(server) -p 22

Uruchamiamy zatem terminal i wpisujemy polecenie:
$ ssh [email protected] -p 22
Numeru portu nie musimy podawać jeśli jest domyślny (22), ale gdybyśmy chcieli użyć innego, to po paramatrze "-p" podajemy jego numer. Przy pierwszym połączeniu następuje weryfikacja i zostaje wygenerowany "odcisk palca". Wpisujemy "Yes. Po potwierdzeniu zostaniemy jeszcze poproszeni o wpisanie hasła dla serwerowego użytkownika i jesteśmy już na serwerze.

Dla pewności możemy wisać ip a i uzyskamy informację o kartach sieciowych serwera. Z tego poziomu możemy zdalnie zarządzać naszym serwerem. Jeśli chcemy zakończyć sesję to wystarczy wpisać exit