KONFIGURACJA SAMBY W UBUNTU SERVER 16.04

I. Instalacja serwera plików - SAMBA.

Instalacja SAMBY

SAMBA to oprogramowanie umożliwiające uruchomienie tak zwanego serwera plików na systemie Linux. Umożliwia też utworzenie mieszanego środowiska, w którym mogą działać komputery z systemem operacyjnym Unix, Linux oraz Windows i wzajemnie korzystać ze swoich zasobów. Aby zainstalować sambę należy wydać polecenie sudo apt install samba.

Instalacja SAMBY

Po zakończeniu sprawdzamy czy samba działa poleceniem sudo systemctl status smbd. Widzimy, że jest OK i możemy rozpocząć jej konfigurację.

II. Konfiguracja połączenia anonimowego.

Konfiguracja SAMBY

Najpierw utworzymy folder, który będzie zasobem sieciowym. Tworzymy poleceniem sudo mkdir /home/test. Nadamy mu pełne uprawnienia dla wszystkich użytkowników sudo chmod 777 /home/test. Po wyświetleniu zawartości folderu /home widzimy, że jego właścicielem jest root (grupa także). Trzeba to zmienić.

Konfiguracja SAMBY

Właścielem folderu będzie user nobody, a grupa nogroup. Wykonamy dwa polecenia:
sudo chown nobody /home/test
sudo chgrp nogroup /home/test
Sprawdzimy poleceniem ls -l i widzimy, że jest OK.

Konfiguracja SAMBY

Teraz edytujemy plik konfiguracyjny: sudo nano /etc/samba/smb.conf. Dokonamy w nim takich zmian aby dowolny użytkownik mógł korzystać z naszego zasobu bez ograniczeń. W sekcji global zmieniamy opcje workgroup = SALA110, server string = %h server, dodajemy wpis guest account = nobody.

Konfiguracja SAMBY

Następnie przechodzimy na koniec pliku i dodajemy nasz folder sieciowy z konkretnymi parametrami dokonując wpisów jak wyżej. Zapisujemy zmiany i zamykamy plik.

Konfiguracja SAMBY

Następnie restartujemy naszą usługę poleceniem sudo systemctl restart smbd oraz sprawdzamy jej status. Działa!

Konfiguracja SAMBY

Teraz sprawdzamy z poziomu klienta Windows. Wprawdzie nie jest widoczny nasz serwer ale gdy w pasku eksploratora wpiszemy \\10.80.80.1, to połączenie jest. Wchodzimy do folderu test i tworzymy plik.

Konfiguracja SAMBY

Podobnie postępujemy na drugim kliencie (z Ubuntu), ale tutaj po wybraniu opcji Pliki, a następnie Sieć nasz serwer o nazwie serwer110 jest bezpośrednio dostępny.

Konfiguracja SAMBY

Klikamy w folder test, wybieramy dostęp anonimowy, klikamy Połącz i mamy dostęp do zasobu sieciowego.

III. Konfiguracja połączenia autoryzowanego dla jednego użytkownika.

Konfiguracja SAMBY

Aby istniała autoryzacja użytkownika w sambie, należy założyć konto w systemie oraz w sambie. Istnieje synchronizacja tych dwóch baz danych użytkowników, którą również należy przeprowadzić. Tworzymy konto bondjs.

Konfiguracja SAMBY

Następnie synchronizujemy naszego usera z sambą poleceniem sudo smbpasswd -a bondjs. Hasło nalepiej dać takie jak obowiązujące w systemie dla tego usera.

Konfiguracja SAMBY

Utworzymy folder, który będzie zasobem sieciowym z dostępem autoryzowanym. Tworzymy poleceniem sudo mkdir /home/auto. Nadamy mu pełne uprawnienia dla wszystkich użytkowników sudo chmod 777 /home/auto. Po wyświetleniu zawartości folderu /home/ widzimy, że jego właścicielem jest root (grupa także). Możemy to zostawić.

Konfiguracja SAMBY

Teraz edytujemy plik konfiguracyjny: sudo nano /etc/samba/smb.conf. I tam dokonamy takich zmian aby mieć dostęp autoryzowany. Przechodzimy na koniec pliku i dodajemy nasz nowy folder sieciowy z konkretnymi parametrami dokonując wpisów jak wyżej. Zapisujemy zmiany i zamykamy plik.

Konfiguracja SAMBY

Następnie restartujemy naszą usługę poleceniem sudo systemctl restart smbd oraz sprawdzamy jego status. Działa!

Konfiguracja SAMBY

Teraz sprawdzamy z poziomu klienta Windows. Wprawdzie nie jest widoczny nasz serwer ale gdy w pasku eksploratora wpiszemy \\10.80.80.1 (albo serwer110)albo serwer110, to połączenie jest. Klikamy w folder auto i autoryzujemy dostęp.

Konfiguracja SAMBY

Wchodzimy do folderu auto i tworzymy plik. Wszystko działa jak należy.

Konfiguracja SAMBY

Podobnie postępujemy na drugim kliencie (z Ubuntu). Klikamy w folder auto, wybieramy dostęp autoryzowany, podajemy login, grupę roboczą, hasło i klikamy Połącz i mamy dostęp do zasobu sieciowego.

IV. Konfiguracja połączenia autoryzowanego dla kilku użytkowników.

Konfiguracja SAMBY

Tym razem tworzymy przynajmniej dwa konta w systemie oraz synchronizujemy ich z sambą poleceniem sudo smbpasswd -a user. Utworzymy konta bondj2s i bondj3s.

Konfiguracja SAMBY

Tworzymy również grupę wataha, a następnie edytujemy odpowiedni plik poleceniem sudo nano /etc/group i przypisujemy do niej powyższych użytkowników.

Konfiguracja SAMBY

Sprawdzamy plik group i widzimy, że nasi użytkownicy są przypisani do właściwej grupy.

Konfiguracja SAMBY

Teraz modyfikujemy plik smb.conf. Edytujemy go znanym już poleceniem sudo nano /etc/samba/smb.conf i tam dokonamy modyfikacji nadając nazwę udziałowi również wataha.

Konfiguracja SAMBY

Musimy jeszcze utworzyć nasz folder. Przy tworzeniu nadamy mu pełne prawa dostępu dla wszystkich użytkowników. Wykonujemy polecenie sudo mkdir -m 777 /home/wataha. Sprawdzamy prawa, restartujemy SAMBĘ i widzimy, że jest ok.

Konfiguracja SAMBY

Sprawdzamy z poziomu klienta Windows. Tradycyjnie już nie jest widoczny nasz serwer ale gdy w pasku eksploratora wpiszemy np. serwer110.egzamin.local to połączenie jest. Klikamy w folder wataha i autoryzujemy dostęp.

Konfiguracja SAMBY

Wchodzimy do folderu wataha i tworzymy plik. Wszystko działa jak należy.

Konfiguracja SAMBY

Podobnie postępujemy na drugim kliencie (z Ubuntu). Klikamy w folder wataha, wybieramy dostęp autoryzowany (drugim użytkownikiem), podajemy login, grupę roboczą, hasło i klikamy Połącz i mamy dostęp do zasobu sieciowego.