SSH W UBUNTU SERVER 18.04

I. Instalacja i korzystanie z usługi SSH.

Instalacja serwera FTP

Usługa SSH umożliwia zdalne, a dodatkowo szyfrowane połączenie poprzez protokół SSH z serwerem, w celu jego konfiguracji. Jeśli nie zainstalowaliśmy tej usługi podczas stawiania systemu to należy wpisać sudo apt install openssh-server. U nas usługa ta jest już zainstalowana więc warto sprawdzić jej status sudo systemctl status ssh. Jak widać działa

Instalacja serwera FTP

Srawdzamy adres IP serwera znanym poleceniem ip a. Nasz adres to: 10.80.80.1

Instalacja serwera FTP

Idziemy teraz na klienta i aby się połączyć do serwera przez ssh wpisujemy ssh nazwa_użytkownika(server))@adres_ip(server) -p 22, a u nas ssh [email protected] -p 22. Numeru portu nie musimy podawać jeśli jest domyślny (22), ale gdybyśmy chcieli użyć innego to po paramatrze "-p" podajemy jego numer. Przy pierwszym połączeniu następuje weryfikacja i zostaje wygenerowany "odcisk palca". Wpisujemy "Yes"

Instalacja serwera FTP

Po potwierdzeniu zostaniemy jeszcze poproszeni o wpisanie hasła dla serwerowego użytkownika i jesteśmy już na serwerze

Instalacja serwera FTP

Dla pewności możemy wisać ip a i uzyskamy informację o kartach sieciowych serwera. Z tego poziomu możemy zdalnie zarządzać naszym serwerem. Jeśli chcemy zakończyć sesjęto wystarczy wpisać exit