KOPIE ZAPASOWE W WINDOWS SERVER 2012

Wprowadzenie do lekcji

  1. Pojęcie archiwizacji.
   Archiwizacja to czynność przeniesienia, skopiowania danych w inne miejsce w pamięci masowej (lub na inną pamięć masową), w celu ich długotrwałego przechowywania.

   2. Kopia bezpieczeństwa (zapasowa).
   Kopia bezpieczeństwa (backup copy) to duplikat danych, tworzony ze względów bezpieczeństwa, służący do odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia.

   3. Typy kopii zapasowej.
  • pełna kopia zapasowa (dostępna w Windows Server 2012 R2)

  - wykonywana dla wszystkich zaznaczonych plików,
  - czasochłonna przy tworzeniu,

  • przyrostowa kopia zapasowa (dostępna w Windows Server 2012 R2)

  - wykonywana jest po pełnej kopii,
  - zawiera tylko te pliki, które zmieniono lub utworzono od ostatniej pełnej kopii lub przyrostowej,
  - jest najszybszym i zajmującym najmniej miejsca rodzajem kopii,
  - przywracenie danych zaczynamy od normalnej kopii zapasowej, a następnie w kolejności tworzenia, każdą cząstkową kopię przyrostową,

  • różnicowa kopia zapasowa (niedostępna w Windows Server 2012 R2)

  - zawiera tylko te pliki, które zmieniono lub utworzono od ostatniej pełnej kopii zapasowej,
  - jest mniejsza niż pełna kopia zapasowa, a większa niż przyrostowa,
  - do odtworzenia danych potrzebujemy pełną kopię zapasową oraz ostatnią kopię różnicową,

  • codzienna kopia zapasowa (dostępna w Windows Server 2012 R2)

  - to kopia wszystkich danych zmienionych w określonym dniu zapasowej,
  - lista plików powstaje w oparciu o datę modyfikacji,

  1. Zaawansowane funkcje tworzenia kopii i odtwarzania danych.
   usługa VSS (Volume Shadow Copy Service) - funkcja VSS umożliwia tworzenie kopii zapasowych baz danych, plików, które są np. otwarte i jest wykonywana w dowolnym momencie.
   wykluczanie plików - umożliwia określenie rozszerzeń czy właścicieli poszczególnych plików, które można wykluczyć podczas tworzenia kopii zapasowej.

I. Instalacja usługi "Kopia zapasowa systemu Windows Server".

Zdjecie do cwiczenia.

Aby uruchomić możliwość tworzenia kopii zapasowej uruchamiamy z "Menedżera serwera" opcję "Narzędzia"--> "Kopia zapasowa systemu Windows Server".

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamia nam się narzędzie wbadmin, którym możemy planować i tworzyć kopie zapasowe. Ale jak widzimy funkcja ta nie jest zainstalowana. Zamykamy to narzędzie i doinstalujemy naszą funkcję.

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamiamy "Menedżer serwera" i wybieramy "Dodaj role i funkcje".

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamia się "Kreator dodawania ról i funkcji" - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Pozostawiamy pierwszą opcję i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy nasz serwer (innego nie mamy) i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

W tym oknie nie zaznaczamy nic tylko klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Szukamy opcji "Kopia zapasowa systemu Windows Server", zaznaczamy ją i klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy zaznaczyć aby po zainstalowaniu roli nastąpił restart systemu. Następnie naciskamy "Tak" i "Zainstaluj".

Zdjecie do cwiczenia.

I rozpoczyna się proces instalacji, a po jego zakończeniu klikamy "Zamknij".

Zdjecie do cwiczenia.

I ponownie uruchamiamy z "Menedżera serwera" opcję "Narzędzia"-->"Kopia zapasowa systemu Windows Server". Widzimy, że mamy do dyspozycji już jakieś opcje w narzędziu wbadmin. Zanim wykonamy jakąś kopię, stworzymy sobie jakieś dane, za pomocą pliku wsadowego.

II. Tworzenie plików wsadowych.

Zdjecie do cwiczenia.

Plik wsadowy to zestaw poleceń systemu operacyjnego, które są zapisane w plikach tekstowych (skryptach), a wykonywane w trybie wsadowym czyli bez udziału użytkownika. W systemie Windows mają one rozszerzenie .bat lub .cmd.
Plik wsadowy wykorzystamy do stworzenia danych, z których będziemy tworzyć kopie zapasowe. Utworzymy plik wsadowy o nazwie plik.bat, który utworzy katalog Dane1 a w nim trzy pliki z pewną zawartością.

Zdjecie do cwiczenia.

Po uruchomieniu pliku otrzymamy efekt jak wyżej

III. Wykonywanie pełnej kopii zapasowej.

Zdjecie do cwiczenia.

Z poprzedniego okna wybieramy "Jednorazowa kopia zapasowa" i naciskamy "Dalej". Uruchamia się "Kreator jednorazowych kopii zapasowych" - wybieramy "Inne opcje" i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Pojawia nam się typ konfiguracji naszej kopii - my wybieramy opcję "Niestandardowa" - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie wybieramy "Dodaj elementy" i wskazujemy nasze dane, z których tworzymy kopię bezpieczeństwa.

Zdjecie do cwiczenia.

Rozwijamy zawartość dysku C i wybieramy dane - u nas katalog utworzony plikiem wsadowym "Dane1" i naciskamy OK.

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy kliknąć "Ustawienia zaawansowane" aby wybrać typ kopii VSS.

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy zakładkę "Ustawienia usługi VSS", zaznaczamy "Pełna kopia VSS" i "OK".

Zdjecie do cwiczenia.

Widzimy, że nasz folder jest wybrany i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Określamy miejsce docelowe kopii - my nie mamy innego dysku więc zaznaczamy "Zdalny folder udostępniony" i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Podajemy ścieżkę do tego folderu - u nas utworzony i udostępniony na dysku C serwera jest folder kopia) i zaznaczamy "Nie dziedzicz" aby tylko użytkownicy z poświadczeniami mieli dostęp do kopii i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Zabezpieczamy dostęp do kopii i naciskamy "OK".

Zdjecie do cwiczenia.

Musimy jeszcze potwierdzić konfigurację naszej kopii i jeśli jest wszystko OK naciskamy "Kopia zapasowa".

Zdjecie do cwiczenia.

Jeśli się wszystko powiodło to powinniśmy otrzymać poniższe okno i klikamy "Zamknij".

Zdjecie do cwiczenia.

I widzimy że nasza kopia została poprawnie wykonana.

Zdjecie do cwiczenia.

A na dysku C w katalogu "kopia" powinniśmy otrzymać folder zawierający naszą kopię.

Zdjecie do cwiczenia.

Sposób zapisu w "Zdalnym folderze udostępnionym" ma tę wadę, że kolejna kopia zastępuje obecną. Przy kolejnej kopii otrzymamy powyższy komunikat. Dlatego stworzymy nowy wolumin aby to zmienić.

IV. Tworzenie nowego woluminu.

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamiamy "Zarządzanie komputerem" --> "Zarządzanie dyskami", zaznaczamy dysk C i PPM wybieramy "Zmniejsz wolumin".

Zdjecie do cwiczenia.

Podajemy wartość, o którą nasz wolumin C zostanie zmniejszony. Będzie to w zasadzie wielkość nowego obszaru, z którego utworzony zostanie nowy wolumin - u nasz 10GB i naciskamy "Zmniejsz".

Zdjecie do cwiczenia.

Zaznaczamy nasz "Nieprzydzielony obszar", następnie PPM i klikamy "Nowy wolumin prosty".

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamia nam się kreator tworzenie woluminów - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Pozostawiamy proponowaną wartość i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy odpowiednią literę i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy nadać etykietę dla tworzonego woluminu (u nas Kopia), zostawiając "Szybkie formatowanie" i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

I kończymy naciskając "Zakończ".

Zdjecie do cwiczenia.

Jak widzimy mamy już nasz wolumin, więc możemy spokojnie utworzyć prawie "profesjonalną" kopię zapasową.

V. Tworzenie pełnej kopii zapasowej na naszym woluminie.

Zdjecie do cwiczenia.

Zmodyfikujemy plik wsadowy o nazwie plik.bat, który utworzy katalog Dane2 a w nim trzy pliki z pewną zawartością.

Zdjecie do cwiczenia.

Po uruchomieniu pliku otrzymamy efekt jak wyżej

Zdjecie do cwiczenia.

Z narzędzia wbadmin ponownie wybieramy "Jednorazowa kopia zapasowa".

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy "Inne opcje" i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Pojawia nam się typ konfiguracji naszej kopii - my wybieramy opcję "Niestandardowa" - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie wybieramy "Dodaj elementy" i wskazujemy nasze dane, z których tworzymy kopię bezpieczeństwa.

Zdjecie do cwiczenia.

Rozwijamy zawartość dysku C i wybieramy dane - u nas katalog utworzony, zmodyfkikowanym plikiem wsadowym "Dane2" i naciskamy OK.

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy kliknąć "Ustawienia zaawansowane" aby wybrać typ kopii VSS.

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy zakładkę "Ustawienia usługi VSS", zaznaczamy "Pełna kopia VSS" i "OK".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy tym razem "Dyski lokalne" i klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy nasz nowy dysk D (Kopia) i klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

I klikamy "Kopia zapasowa".

Zdjecie do cwiczenia.

I widzimy, że nasza kopia została utworzona. Klikamy "Zamknij".

Zdjecie do cwiczenia.

Z narzędzia wbadmin klikamy dwukrotnie w naszą kopię - pojawi nam się okno, z którego wybieramy "Wyświetl listę ...".

Zdjecie do cwiczenia.

I widzimy z jakich danych została utworzona pełna kopia zapasowa.

Zdjecie do cwiczenia.

Teraz dorzucimy nowy katalog z plikami do naszego folderu Dane2. Wykonamy to plikiem wsadowym.

Zdjecie do cwiczenia.

A następnie uruchomimy nasz plik, a efekt powinien być taki ja wyżej.

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie uruchamiamy narzędzie do tworzenia kopii i postępujemy tak jak na początku punktu V, tworząc "Jednorazową kopię zapasową". Podczas dodawania plików sprawdzamy czy zawartość folderu Dane2 się zgadza oraz czy zawiera on utworzony folder Drugi z zawartością.

Zdjecie do cwiczenia.

Widzimy już utworzoną naszą kopię, teraz klikamy w nią dwukrotnie - i wybieramy "Wyświetl listę ...".

Zdjecie do cwiczenia.

I widzimy z jakich danych została utworzona kopia zapasowa. Są to dane, które się pojawiły od ostatniej kopii zapasowej, mimo iż wybraliśmy do kopii cały folder Dane2. Tak się dzieje, ponieważ Windows Server 2012 R2, po wykonaniu pełnej kopii zapasowej, każdą następną z automatu wykonuje jako kopię przyrostową.

VI. Przywracanie kopii zapasowej.

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamiamy z narzędzia wbadmin opcję "Odzyskaj".

Zdjecie do cwiczenia.

Zaznaczamy nasz serwer i klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy kopię z konkretnego dnia, godziny i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Wskazujemy co chcemy odzyskać (u nas pliki i fodlery) i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie wybieramy co chcemy odzyskać - u nas folder Dane2 z zawartością i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Wskazujemy miejsce gdzie dane mają być przywrócone - u nas będzie to folder C:\Odzyskiwanie" i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Potwierdzenie tego co odzyskujemy i naciskamy "Odzyskaj".

Zdjecie do cwiczenia.

Jak widzimy wszystko się powiodło i naciskamy "Zamknij".

Zdjecie do cwiczenia.

I widzimy, że odzyskiwanie zakończyło się sukcesem.

Zdjecie do cwiczenia.

A gdy wejdziemy w szczegóły, to widzimy jakie dane zostały przywrócone.

Zdjecie do cwiczenia.

I potwierdzenie np. z wiersza poleceń. Jak widać odzyskiwaliśmy ostatnią kopię (a ona zawierała tylko dane z katalogu Drugi), a mimo to odzyskał się cały folder Dane2. Tak się dzieje, ponieważ Windows Server 2012 R2, przywracając kopię przyrostową, automatycznie odnosi się do pełnej kopii zapasowej (automatycznie także ją przywraca, a potem wskazaną przez nas).

VII. Układanie (planowanie) harmonogramu kopii zapasowej.

Zdjecie do cwiczenia.

Z narzędzia wbadmin wybieramy "Harmonogram wykonywania kopii...".

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamia się "Kreator harmonogramu kopii zapasowych" i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy opcję "Niestandardowa" i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie wybieramy "Dodaj elementy" i wskazujemy nasze dane, z których tworzymy kopię.

Zdjecie do cwiczenia.

Rozwijamy zawartość dysku C i wybieramy dane - u nas wykorzystamy katalog utworzony ponownie plikiem wsadowym "Dane3" i naciskamy OK.

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy kliknąć "Ustawienia zaawansowane" aby wybrać typ kopii VSS.

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy zakładkę "Ustawienia usługi VSS", zaznaczamy "Pełna kopia VSS" i "OK".

Zdjecie do cwiczenia.

Widzimy, że nasz folder jest wybrany i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Określamy dokładny harmonogram tworzenia kopii i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Zaznaczamy opcję miejsca docelowego kopii - u nas "Utwórz kopię zapasową w woluminie"i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy "Dodaj", wskazujemy dysk D i OK.

Zdjecie do cwiczenia.

Mamy nasz dysk wybrany i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Potwierdzamy nasze ustawienia i klikamy "Zakończ".

Zdjecie do cwiczenia.

I widzimy w podsumowaniu, że nasz harmonogram został skonfigurowany poprawnie - klikamy "Zamknij".

Zdjecie do cwiczenia.

W narzędziu wbamin widzimy najbliższą zaplanowaną kopię.

Zdjecie do cwiczenia.

Jeśli chcemy zobaczyć jaki jest pełny harmonogram, to można kliknąć "Harmonogram wykonywania kopii zapasowej".

Zadanie do wykonania na lekcji

Wszystkie czynności udokumentuj zrzutami z ekranu i umieść w sprawozdaniu.

 1. Za pomocą pliku wsadowego utwórz następujące foldery i pliki:
  • na dysku C serwera, folder o Twoim nazwisku (bez polskich liter)
  • w tym folderze trzy pliki tekstowe, zawierające odpowienio definicje: adresu IP, adresu MAC oraz serwera DHCP.
 2. Utworzyć kopię zapasową (pełną VSS) tych danych.
 3. Utworzyć za pomocą wiersza poleceń nowy folder o nazwie "Odzysk" na dysku C i przywrócić powyższą kopię.
 4. Za pomocą pliku wsadowego utwórz następujące foldery i pliki:
  • na dysku C serwera, folder o Twoim imieniu (bez polskich liter)
  • w tym folderze utwórz dwa inne foldery o nazwach "Warstwy" i "Week"
  • w folderze "Warstwy" utwórz pliki tekstowe, a każdy z nich ma zawierać definicję jednej z siedmiu warstw modelu OSI
  • w folderze "Week" utwórz 2 pliki tekstowe, o angielskich nazwach dwóch pierwszych dni tygodnia. Wewnątrz pliku wprowadź polską i niemiecką nazwę danego dnia
 5. Utworzyć kopię zapasową (pełną VSS) tego folderu (o nazwie Twoje imię) - screen ze szczegółami kopii.
 6. W folderze "Week" utwórz kolejne 2 pliki tekstowe, o angielskich nazwach trzeciego i czwartego dnia tygodnia. Wewnątrz pliku wprowadź polską i niemiecką nazwę danego dnia.
 7. Utworzyć ponownie kopię zapasową (pełną VSS) tego folderu (o nazwie Twoje imię) - screen ze szczegółami kopii.
 8. W folderze "Week" utwórz 3 pliki tekstowe, o angielskich nazwach ostatnich trzech dni tygodnia. Wewnątrz pliku wprowadź polską i niemiecką nazwę danego dnia.
 9. Utworzyć ponownie kopię zapasową (pełną VSS) tego folderu (o nazwie Twoje imię) - screen ze szczegółami kopii.
 10. Utworzyć w folderze "C:\Odzysk" foldery o nazwach "1", "2", "3" i przywrócić trzy powyższe kopie - każdą do innego.
 11. Ułożyć harmonogram kopii zapasowych ze wszystkich naszych danych (punkty 1 i 4, 7, 9) dwa razy dziennie o 10:00 i 20:30.