KOPIE ZAPASOWE W WINDOWS SERVER 2012

Wprowadzenie do lekcji

  1. Pojęcie archiwizacji.
   Archiwizacjato czynność przeniesienia, skopiowania danych w inne miejsce w pamięci masowej (lub na inną pamięć masową), w celu ich długotrwałego przechowywania.

   2. Kopia bezpieczeństwa (zapasowa).
   Kopia bezpieczeństwa (backup copy)to duplikat danych, tworzony ze względów bezpieczeństwa, służący do odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia.

   3. Typy kopii zapasowej.
  • normalna kopia zapasowa

  - wykonywana dla wszystkich zaznaczonych plików,
  - po wykonaniu kopii atrybut Archive jest czyszczony,
  - czasochłonna przy tworzeniu,

  • przyrostowa kopia zapasowa

  - wykonywana jest np. dzień po kopii normalnej,
  - po wykonaniu kopii atrybut Archive jest czyszczony,
  - zawiera tylko te pliki, które zmieniono lub utworzono od ostatniej kopii normalnej
  lub przyrostowej,
  - jest najszybszym i zajmującym najmniej miejsca rodzajem kopii,
  - przywracenie danych zaczynamy od normalnej kopii zapasowej, a następnie
  w kolejności tworzenia, każdą cząstkową kopię przyrostową,

  • różnicowa kopia zapasowa

  - zawiera tylko te pliki, które zmieniono lub utworzono od ostatniej normalnej kopii
  zapasowej,
  - po wykonaniu kopii atrybut Archive nie jest czyszczony,
  - jest mniejsza niż normalna kopia zapasowa, a większa niż przyrostowa,
  - do odtworzenia danych potrzebujemy normalną kopię zapasową oraz ostatnią kopię
  różnicową,

  • codzienna kopia zapasowa

  - to kopia wszystkich danych zmienionych w określonym dniu zapasowej,
  - lista plików powstaje w oparciu o datę modyfikacji,
  - atrybut Archive nie jest używany ani zerowany.

  1. Zaawansowane funkcje tworzenia kopii i odtwarzania danych.
   usługa VSS (Volume Shadow Copy Service)- funkcja VSS umożliwia tworzenie kopii zapasowych baz danych, plików, które są np. otwarte i jest wykonywana w dowolnym momencie.
   wykluczanie plików- umożliwia określenie rozszerzeń czy właścicieli poszczególnych plików, które można wykluczyć podczas tworzenia kopii zapasowej.

I. Tworzenie przykładowej zasady dotyczącej użytkownika.

Zdjecie do cwiczenia.

Aby uruchomić możliwość tworzenia kopii zapasowej uruchamiamy z "Menedżera serwera" opcję "Narzędzia"--> "Kopia zapasowa systemu Windows Server".

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamia nam się narzędzie wbadmin, którym możemy planować i tworzyć kopie zapasowe. Ale jak widzimy funkcja ta nie jest zainstalowana. Zamykamy to narzędzie i doinstalujemy naszą funkcję.

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamiamy "Menedżer serwera" i wybieramy "Dodaj role i funkcje".

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamia się "Kreator dodawania ról i funkcji" - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Pozostawiamy pierwszą opcję i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy nasz serwer (innego nie mamy) i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

W tym oknie nie zaznaczamy nic tylko klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Szukamy opcji "Kopia zapasowa systemu Windows Server", zaznaczamy ją i klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy zaznaczyć aby po zainstalowaniu roli nastąpił restart systemu. Następnie naciskamy "Tak" i "Zainstaluj".

Zdjecie do cwiczenia.

I rozpoczyna się proces instalacji, a po jego zakończeniu klikamy "Zamknij".

Zdjecie do cwiczenia.

I ponownie uruchamiamy z "Menedżera serwera" opcję "Narzędzia"-->"Kopia zapasowa systemu Windows Server". Widzimy, że mamy do dyspozycji już jakieś opcje w narzędziu wbadmin.

II. Tworzenie plików wsadowych.

Zdjecie do cwiczenia.

Plik wsadowy to zestaw poleceń systemu operacyjnego, które są zapisane w plikach tekstowych (skryptach), a wykonywane w trybie wsadowym czyli bez udziału użytkownika. W systemie Windows mają one rozszerzenie .bat lub .cmd.
Plik wsadowy wykorzystamy do stworzenia danych, z których będziemy tworzyć kopie zapasowe. Utworzymy plik wsadowy o nazwie plik.bat, który utworzy katalog DANE1 a w nim trzy pliki z pewną zawartością.

Zdjecie do cwiczenia.

Po uruchomieniu pliku otrzymamy:

III. Wykonywanie kopii zapasowej.

Zdjecie do cwiczenia.

Z poprzedniego okna wybieramy "Jednorazowa kopia zapasowa" i naciskamy "Dalej". Uruchamia się "Kreator jednorazowych kopii zapasowych" i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Pojawia nam się typ konfiguracji naszej kopii - my wybieramy opcję "Niestandardowa" - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie wybieramy "Dodaj elementy" i wskazujemy nasze dane, z których tworzymy kopię bezpieczeństwa.

Zdjecie do cwiczenia.

Rozwijamy zawartość dysku C i wybieramy dane - u nas katalog utworzony plikiem wsadowym "DANE1" i naciskamy OK.

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy kliknąć "Ustawienia zaawansowane" aby wybrać typ kopii VSS.

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy zakładkę "Ustawienia usługi VSS", zaznaczamy "Pełna kopia VSS" i "OK".

Zdjecie do cwiczenia.

Widzimy, że nasz folder jest wybrany i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Określamy miejsce docelowe kopii - my nie mamy innego dysku więc zaznaczamy "Zdalny folder udostępniony" i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Podajemy ścieżkę do tego folderu - u nas utworzony i udostępniony na dysku C serwera jest folder kopia) i zaznaczamy "Nie dziedzicz" aby tylko użytkownicy z poświadczeniami mieli dostęp do kopii i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Zabezpieczamy dostęp do kopii i naciskamy "OK".

Zdjecie do cwiczenia.

Musimy jeszcze potwierdzić konfigurację naszej kopii i jeśli jest wszystko OK naciskamy "Kopia zapasowa".

Zdjecie do cwiczenia.

Jeśli się wszystko powiodło to powinniśmy otrzymać poniższe okno i klikamy "Zamknij".

Zdjecie do cwiczenia.

I widzimy że nasza kopia została poprawnie wykonana.

Zdjecie do cwiczenia.

A na dysku C w katalogu "kopia" powinniśmy otrzymać folder zawierający naszą kopię.

IV. Odtworzenie danych z kopii zapasowej.

Zdjecie do cwiczenia.

Usuwamy nasz folder z którego robiliśmy kopię zapasową - u nas był to "DANE1".

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamiamy z narzędzia wbadmin opcję "Odzyskaj".

Zdjecie do cwiczenia.

Zaznaczamy nasz serwer i klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy kopię z konkretnego dnia i godziny i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Wskazujemy co chcemy odzyskać (u nas pliki i fodlery) i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie wybieramy co chcemy odzyskać - u nas folder DANE1 z zawartością i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Wskazujemy miejsce gdzie dane mają być przywrócone - u nas będzie to lokalizacja oryginalna i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Potwierdzenie tego co odzyskujemy i naciskamy "Odzyskaj".

Zdjecie do cwiczenia.

Jak widzimy wszystko się powiodło i naciskamy "Zamknij".

Zdjecie do cwiczenia.

I sprawdzamy np. w wierszu poleceń, że nasze dane zostały przywrócone.

V. Zaplanowanie kopii zapasowej.

Zdjecie do cwiczenia.

Z narzędzia wbadmin wybieramy "Harmonogram wykonywania kopii...".

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamia się "Kreator harmonogramu kopii zapasowych" i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy opcję "Niestandardowa" i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie wybieramy "Dodaj elementy" i wskazujemy nasze dane, z których tworzymy kopię bezpieczeństwa.

Zdjecie do cwiczenia.

Rozwijamy zawartość dysku C i wybieramy dane - u nas ponownie wykorzystamy katalog utworzony plikiem wsadowym "DANE1" i naciskamy OK.

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy kliknąć "Ustawienia zaawansowane" aby wybrać typ kopii VSS.

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy zakładkę "Ustawienia usługi VSS", zaznaczamy "Pełna kopia VSS" i "OK".

Zdjecie do cwiczenia.

Widzimy, że nasz folder jest wybrany i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Określamy dokładny harmonogram tworzenia kopii i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Zaznaczamy opcję miejsca docelowego kopii - u nas to folder sieciowy i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Informacja dla nas, że ta kopia nadpisze tę istniejącą i naciskamy "OK".

Zdjecie do cwiczenia.

Podajemy ścieżkę do tego folderu, pozostawiamy "Dziedzicz" i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Wpisujemy hasło i klikamy "OK".

Zdjecie do cwiczenia.

Potwierdzamy nasze ustawienia i klikamy "Zakończ".

Zdjecie do cwiczenia.

I widzimy w podsumowaniu, że nasza kopia została poprawnie zaplanowana - klikamy "Zamknij".

Zdjecie do cwiczenia.

W naszym narzędziu wbadmin również widoczna jest zaplanowana kopia.

Zadanie do wykonania na lekcji

Wszystkie czynności udokumentuj zrzutami z ekranu i umieść w sprawozdaniu.

 1. Za pomocą pliku wsadowego utwórz następujące foldery i pliki:
  • na dysku C serwera, folder o Twoim nazwisku (bez polskich liter)
  • w tym folderze trzy pliki tekstowe, zawierające definicje: adresu IP, adresu MAC oraz serwera DHCP.
 2. Utworzyć kopię zapasową (pełną VSS) tych plików.
 3. Usunąć te dane z dysku (za pomocą cmd) i przywrócić je za pomocą wbadmin.
 4. Za pomocą pliku wsadowego utwórz następujące foldery i pliki:
  • na dysku C serwera, folder o Twoim imieniu (bez polskich liter)
  • w tym folderze utwórz trzy inne foldery o nazwach WARSTWY, PROFILE, WEEK.
  • w każdym folderze utwórz pliki tekstowe (tyle ile trzeba), zawierające definicje: 7 warstw modelu OSI, 4 profili dostępnych na serwerze,* a w folderze WEEK - 7 plików o angielskich nazwach dni tygodnia.
 5. Zaplanować kopię zapasową za pomocą harmonogramu na najbliższy termin (co pół godziny można tworzyć takie kopie).
 6. Sprawdzić czy zaplanowana kopia została wykonana.
 7. Usunąć te dane z dysku (za pomocą cmd) i przywrócić je za pomocą wbadmin.
 8. Ułożyć harmonogram kopii zapasowych (z danych z punktu 1 i 4) dwa razy dziennie o 12:00 i 20:30 przez najbliższy tydzień.