INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA DHCP

Wprowadzenie do lekcji

1. Usługa DHCP.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - to protokół komunikacyjny, umożliwiający automatyczną konfigurację ustawień karty sieciowej.

I. Instalacja serwera DHCP.

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamiamy "Menedżer serwera" i wybieramy "Dodaj role i funkcje".

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamia się "Kreator dodawania ról i funkcji" - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Pozostawiamy pierwszą opcję i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy nasz serwer (innego nie mamy) i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Zaznaczamy "DHCP".

Zdjecie do cwiczenia.

Pojawi nam się podczas zaznaczania takie okno z informacją jakie funkcje zostaną dołączone do tej roli. Naciskamy "Dodaj funkcje".

Zdjecie do cwiczenia.

Mamy już naszą rolę zaznaczoną - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy jeszcze coś dodać do instalacji, ale my tego nie robimy i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Jeszcze informacja o samej usłudze, którą instalujemy i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Zaznaczamy restart komputera jeśli zaistnieje taka konieczność, naciskamy "Tak" i "Zainstaluj".

Zdjecie do cwiczenia.

Musimy trochę poczekać aż się rola zainstaluje. Można proces instalacji "zamknąć", a góry i tak będzie widać, że nie został on formalnie zamknięty tylko trwa nadal.

Zdjecie do cwiczenia.

Klikamy w naszą "chorągiewkę" i wybieramy "Dokończ konfigurację funkcji DHCP".

Zdjecie do cwiczenia.

Pojawi się okno kreatora konfiguracji i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Podajemy dane użytkownika, który będzie miał uprawnienia autoryzacyjne serwera DHCP w usłudze Active Directory. Możemy wpisać innego użytkownika, jednak my pozostawiamy Administratora i klikamy "Potwierdź".

Zdjecie do cwiczenia.

W ostatnim oknie mamy podsumowanie i klikamy "Zamknij".

II. Konfiguracja serwera DHCP.

Zdjecie do cwiczenia.

Z "Menedżera serwera" klikamy "Narzędzia" i wybieramy "DHCP".

Zdjecie do cwiczenia.

Widzimy okno menedżera serwera DHCP. Sprawdzamy czy jest autoryzowany - klikamy PPM na nim.

Zdjecie do cwiczenia.

Nasz serwer powinien być autoryzowany, ponieważ instalowaliśmy Active Directory i DHCP na tej samej maszynie. Wtedy autoryzacja wykonuje się automatycznie. Gdyby nie był trzeba kliknąć "Autoryzuj".

Zdjecie do cwiczenia.

Teraz stworzymy sobie zakresy serwera DHCP dla protokołu IPv4. Klikamy na IPv4 PPM i "Nowy Zakres".

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamia się kreator - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Podajemy nazwę naszego zakresu, opis i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie podajemy pulę adresów oraz maskę podsieci i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Można wykluczyć jakiś adres IP z tej puli, ale my tego nie będziemy robić - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Ustawiamy czas dzierżawy adresu IP (u nas 8 godzin) i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy opcjonalnie jeszcze skonfigurować kilka opcji (adres routera, DNS) - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Podajemy adres IP naszego serwera i pamiętajmy aby kliknąć "Dodaj", a dopiero potem "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy określić adresy serwerów DNS z jakich chcemy korzystać w naszej sieci i opcjonalnie nazwę domeny. My pozostajemy przy naszych ustawieniach i klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Jeżeli korzystamy z serwerów WINS to możemy je tutaj podać. My nic nie wpisujemy i naciskamy "Dalej"

Zdjecie do cwiczenia.

Aktywujemy utworzony przez nasz zakres naciskając "Dalej"

Zdjecie do cwiczenia.

Kończymy pracę kreatora naciskając "Zakończ".

Zdjecie do cwiczenia.

I widzimy już skonfigurowany nowy zakres serwera DHCP.

Zdjecie do cwiczenia.

Logujemy się teraz z klienta i sprawdzamy w wierszu poleceń jego adres IP. Jest to adres, który wpisany jest statycznie i nie należy do określonej przez nas puli.

Zdjecie do cwiczenia.

Teraz uruchamiamy komputer kliencki i we "Właściwościach" karty sieciowej ustawiamy automatyczne pobieranie adresów. Po tej zmianie wystarczy włączyć i wyłączyć kartę sieciową i powinniśmy uzyskać adres z naszej puli ustawionej na serwerze DHCP.

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamiamy na kliencie wiersz poleceń, wpisujemy ipconfig /all i sprawdzamy adres IP. Jak widać pobrany adres to 192.168.10.150, a więc pierwszy z puli serwera DHCP.

Zdjecie do cwiczenia.

Sprawdzamy jeszcze na serwerze czy nasz komputer jest podłączony do serwera DHCP i widziamy, że w "Dzierżawy adresów" figuruje nasz komputer.

III. Wykluczanie adresów IP.

Zdjecie do cwiczenia.

Spróbujemy jeszcze wykluczyć jakieś adresy. Najlepiej początkowe, aby sprawdzić czy wykluczenie działa. Na opcji "Pula adresów" klikamy PPM i wybieramy "Nowy zakres wykluczenia".

Zdjecie do cwiczenia.

Wykluczymy trzy pierwsze adresy i klikamy "Zamknij".

Zdjecie do cwiczenia.

I widzimy na serwerze, że pojawił się wpis dotyczący wykluczeń.

Zdjecie do cwiczenia.

Teraz na kliencie musimy włączyć i wyłączyć kartę sieciową i powinniśmy uzyskać adres IP z pominięciem tych wykluczonych.

IV. Przypisywanie konkretnego adresu IP do danego klienta.

Zdjecie do cwiczenia.

Przypiszemy teraz konkretny adres IP do naszego klienta. Sprawdzamy adres MAC na kliencie, u nas mamy: 08-00-27-E6-35-73

Zdjecie do cwiczenia.

Na serwerze korzystamy z naszej przystawki DHCP i tam zaznaczamy "Zastrzeżenia", klikamy PPM i wybieramy "Nowe zastrzeżnie".

Zdjecie do cwiczenia.

Przypiszemy adres IP np. 192.168.10.178 dla komputera z adresem fizycznym 08-00-27-E6-35-73. Dodajemy też jakąś nazwę zastrzeżenia i opis, klikamy "Dodaj" i "Zamknij".

Zdjecie do cwiczenia.

Teraz na kliencie czyścimy i odnawiamy ustawienia karty sieciowej (odpowiednio ipconfig /release oraz ipconfig /renew) i sprawdzamy jaki adres pobrał nasz klient.

V. Tworzenie dwóch lub więcej serwerów DHCP.

Zdjecie do cwiczenia.

Warunkiem koniecznym do wykonania takiej operacji jest posiadanie na serwerze większej ilości kart sieciowych. Przy wyłączonym serwerze dodajemy trzecią kartę. W opcji "Ustawienia" naszej serwerowej maszyny wirtualnej wybieramy "Sieć", a następnie dodajemy trzecią kartę, podłączamy ją do opcji "Sieć wewnętrzna" i nadajemy jej nazwę intnet2 (na karcie nr 2 mamy intnet1) i klikamy ok.

Zdjecie do cwiczenia.

Podobną czynność wykonujemy na kliencie, dodając drugą kartę sieciową z nazwą taką samą jak na serwerze.

Zdjecie do cwiczenia.

Musimy jescze przypisać jakiś adres IP do tej trzeciej karty na serwerze. Wchodzimy we właściwości karty sieciowej i ustawiamy adres 10.70.70.1

Zdjecie do cwiczenia.

Teraz stworzymy sobie nowy (drugi) zakres serwera DHCP dla protokołu IPv4 dla kolejnej karty. Klikamy na IPv4 PPM i "Nowy Zakres".

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamia się kreator - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Podajemy nazwę naszego zakresu, opis i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie podajemy pulę adresów oraz maskę podsieci (podajemy adresy z trzeciego interfejsu) i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Można wykluczyć jakiś adres IP z tej puli, ale my tego nie będziemy robić - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Ustawiamy czas dzierżawy adresu IP (u nas 2 godziny) i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy opcjonalnie jeszcze skonfigurować kilka opcji (adres routera, DNS) - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Podajemy adres IP naszego serwera i pamiętajmy aby kliknąć "Dodaj", a dopiero potem "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy określić adresy serwerów DNS z jakich chcemy korzystać w naszej sieci i opcjonalnie nazwę domeny. Podajemy adres naszego serwera DNS na którym "stoi" domena. Jest to 192.168.10.1 i klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Jeżeli korzystamy z serwerów WINS to możemy je tutaj podać. My nic nie wpisujemy i naciskamy "Dalej"

Zdjecie do cwiczenia.

Aktywujemy utworzony przez nasz zakres naciskając "Dalej"

Zdjecie do cwiczenia.

Kończymy pracę kreatora naciskając "Zakończ".

Zdjecie do cwiczenia.

I widzimy już skonfigurowane dwa zakresy serwera DHCP.

Zdjecie do cwiczenia.

Teraz włączamy klienta, uruchamiamy wiersz poleceń i sprawdzamy czy nasze karty mają przydzielone odpowiednie adresy.

Zadanie do wykonania na lekcji

Wszystkie czynności udokumentuj zrzutami z ekranu i umieść w sprawozdaniu.

  1. Ustaw adres IP swojego serwera na 10.80.80.10 z maską 255.255.255.0.
  2. Ustaw pulę adresów na serwerze DHCP od 10.80.80.20 do 10.80.80.100, z czasem dzierżwy 4 godziny i sprawdź czy klient pobiera właściwe ustawienia.
  3. Sprawdź również czy po uruchomieniu DHCP na kliencie jest Internet.
  4. Zmień adres IP swojego serwera na 192.168.x+x.1, gdzie x jest Twoim numerem w dzienniku lekcyjnym.
  5. Ustaw pulę adresów na serwerze DHCP od 192.168.x+x.200 do 192.168.x+x.235 z czasem dzierżawy 1 godzina i sprawdź czy klient pobiera właściwy adres.
  6. Wyklucz 15 pierwszych adresów z ustawionej puli i ponownie sprawdź na kliencie i na serwerze czy właściwy adres został pobrany.
  7. Sprawdź również czy po uruchomieniu DHCP na kliencie jest Internet.
  8. Dodaj drugi serwer DHCP z pulą na 100 adresów. Wykorzystaj do tego pulę adresów prywatnych z klasy B.
  9. Sprawdź czy po uruchomieniu serwerów DHCP, na kliencie karty sieciowe pobierają właściwe adresy.