SERWER DNS

Wprowadzenie do lekcji

1. Definicja serwera DNS.
Serwer DNS to usługa rozpoznawania nazw, która na podstawie nazwy (np. komputera) określa jego adres IP.
2. Sposoby działania serwera DNS.
Strefa przeszukiwania w przód - tłumaczy nazwy w sieci lokalnej na adresy IP.
Strefa przeszukiwania wstecz - tłumaczy adresy IP w sieci lokalnej na nazwy.
3. Strefy serwera DNS.
strefa podstawowa - Tworzy strefę podstawową zawierającą kopię główną bazy danych strefy, w której administratorzy dokonują wszystkich zmian w rekordach zasobów strefy.
strefa pomocnicza - Tworzy duplikat strefy podstawowej na innym serwerze.
strefa skrótowa - Tworzy kopię strefy podstawowej zawierającą rekordy ważnych zasobów, które określają autorytatywne serwery strefy.
4. Architektura DNS.
Składa się ona z trzech elementów:
Obszar nazw DNS - ma strukturę drzewa, w której każda gałąź identyfikuje domenę.
Serwer nazw - aplikacja na komputerze serwera, który utrzymuje informacje o strukturze
drzewa domeny.
Programy rozpoznawania nazw - czyli resolver jest programem klienckim, który generuje
zapytania DNS i wysyła je do serwera DNS.
5. Przykładowa komunikacja DNS.
- Resolver wysyła żądanie rozpoznania nazwy do swojego serwera DNS:

Ćwiczenie 7

- Serwer DNS klienta przesyła żądanie do głównego serwera nazw:
Ćwiczenie 7

- Serwer DNS klienta przekazuje żądanie do serwera domeny najwyższego poziomu:
Ćwiczenie 7

- Serwer DNS klienta przekazuje żądanie do serwera domeny drugiego poziomu:
Ćwiczenie 7

- Serwer DNS klienta odpowiada programowi rozpoznawania nazw klienta:
Ćwiczenie 7

6. Rodzaje rekordów stosowanych przez serwer DNS.
SOA (Start of Authority) - Autorytatywny serwer dla strefy. Może i musi być tylko jeden taki rekord dla strefy.
A (Address IPv4) - Rekord mapuje nazwę hosta do adresu IPv4.
AAAA (Address IPv6) - Rekord mapuje nazwę hosta do adresu IPv6.
CNAME (Canonical Name) - Określa alias nazwy hosta.
PTR (Pointer) - Wskaźnik, który mapuje adres IP do nazwy hosta (przy wstecznym
wyszukiwaniu).
NS (Name Server) - Określenie serwera nazw dla domeny, dzięki czemu możliwe są
wyszukiwania DNS wewnątrz różnych stref.
MX (Mail Exchanger) - Określenie dla domeny serwera wymiany poczty elektronicznej.

I. Instalacja serwera DNS.

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamiamy "Menedżer serwera" i wybieramy "Dodaj role i funkcje".

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamia się "Kreator dodawania ról i funkcji" - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Pozostawiamy pierwszą opcję i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy nasz serwer (innego nie mamy) i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Zaznaczamy "Serwer DNS".

Zdjecie do cwiczenia.

Pojawi nam się podczas zaznaczania takie okno z informacją jakie funkcje zostaną dołączone do tej roli. Naciskamy "Dodaj funkcje".

Zdjecie do cwiczenia.

Mamy już naszą rolę zaznaczoną - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy jeszcze coś dodać do instalacji, ale my tego nie robimy i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Jeszcze informacja o samej usłudze, którą instalujemy - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Zaznaczamy restart komputera jeśli zaistnieje taka konieczność, naciskamy "Tak" i "Zainstaluj".

Zdjecie do cwiczenia.

Musimy trochę poczekać aż się rola zainstaluje. Można proces instalacji "zamknąć", a góry i tak będzie widać, że nie został on formalnie zamknięty tylko trwa nadal.

II. Konfiguracja serwera DNS (stref przeszukiwania).

Zdjecie do cwiczenia.

Z "Menedżera serwera" klikamy "Narzędzia" i wybieramy "DNS".

Zdjecie do cwiczenia.

Widzimy, że są dostępne dwie strefy, które nie są jeszcze skonfigurowane.

Zdjecie do cwiczenia.

Najpierw skonfigurujemy strefę przeszukiwania do przodu, czyli kojarzenie nazwy z adresem IP. Zaznaczamy "Strefę wyszukiwania do przodu" i klikamy PPM wybierając "Nowa strefa".

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamia się "Kreator nowych stref" - klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie zaznaczamy strefę podstawową z opcją przechowywania w AD - klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Pozostawimy opcję z naszą domeną (bo tylko jedną posiadamy) - klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Podajemy nazwę strefy taką jak nasza domena i klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy zabronić aktalizacji dynamicznych i samodzielnie na serwerze ustawiać wszystkie opcje albo zostawić bezpieczne aktualizacje dynamicze i klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Końcowe okno kreatora informujące nas o tym jakie ustawienia wybraliśmy. Naciskamy "Zakończ".

Zdjecie do cwiczenia.

I mamy już utworzoną strefę przeszukiwania do przodu.

Zdjecie do cwiczenia.

Sprawdzimy czy nasz DNS działa, pingując na klienta (nazwa hosta: komp02).

Zdjecie do cwiczenia.

Odświeżając nasz serwer DNS widzimy, że pojawił się rekord hosta komp02 "sparowany" z adresem 192.168.10.100.

Zdjecie do cwiczenia.

Spróbujemy teraz stworzyć alias do naszego hosta. Będzie on dostępny pod inną nazwą np. komp007. Pingując na nazwy: komp007.zse.com lub komp02.zse.com otrzymamy odpowiedź z adresu 192.168.10.100. Sprawdzamy czy mamy odpowiedź z tej nazwy jeszcze przed stworzeniem aliasu.

Zdjecie do cwiczenia.

Zaznaczamy naszą domenę na serwerze DNS i klikamy PPM wybierając "Nowy alias (CNAME)".

Zdjecie do cwiczenia.

Pojawia nam się okno, w którym podajemy nazwę aliasu (komp007) i pełną nazwę hosta do którego jest tworzony (komp02.zse.com) i klikamy OK.

Zdjecie do cwiczenia.

I widzimy, że pojawił się nowy rekord z utworzonym aliasem.

Zdjecie do cwiczenia.

Sprawdzimy ping na nazwę komp007.zse.com i widzimy, że jest odpowiedź z adresu 192.168.10.100.

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy również sprawdzić poleceniem: nslookup komp007.zse.com (to jest z serwera)

Zdjecie do cwiczenia.

To samo możemy wykonać z klienta: nslookup komp007.zse.com

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy oczywiście dodać nowego hosta ręcznie (choć pozostawiliśmy opcję dynamicznego dopisywania). Zaznaczamy naszą domenę na serwerze DNS i klikamy PPM wybierając "Nowy host (A lub AAAA)".

Zdjecie do cwiczenia.

Podajemy nazwę hosta oraz adres IP z którym ma być skojarzony, klikamy "Dodaj hosta

Zdjecie do cwiczenia.

Informacja potwierdzająca utworzenie rekordu - naciskamy OK.

Zdjecie do cwiczenia.

I widzimy, że rekord został utworzony.

III. Konfiguracja serwera DNS (strefa przeszukiwania wstecz).

Zdjecie do cwiczenia.

Teraz skonfigurujemy strefę przeszukiwania wstecz, czyli kojarzenie adresu IP z nazwą. Zaznaczamy "Strefę wyszukiwania wstecznego" i klikamy PPM wybierając "Nowa strefa".

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamia się "Kreator nowych stref" - klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie zaznaczamy strefę podstawową z opcją przechowywania w AD - klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Pozostawimy opcję z naszą domeną (bo tylko jedną posiadamy) - klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Zaznaczamy strefę przeszukiwania dla IPv4 i klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Podajemy adres naszej sieci i klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy zabronić aktalizacji dynamicznych i samodzielnie na serwerze ustawiać wszystkie opcje albo zostawić bezpieczne aktualizacje dynamicze i klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Końcowe okno kreatora informujące nas o tym jakie ustawienia wybraliśmy. Warto zwrócić uwagę na odwrócony adres IP z charakterystyczną domeną in-addr.arpa. Naciskamy "Zakończ".

Zdjecie do cwiczenia.

I mamy już utworzoną strefę przeszukiwania wstecznego.

Zdjecie do cwiczenia.

Sprawdzamy na kliencie czy działa nam wsteczne przeszukiwanie. Oczywiście jeszcze nie będzie działać, ponieważ nie mamy dodanego rekordu PRT.

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy to zrobić poprzez dodanie nowego rekordu w strefie wstecznego wyszukiwania, albo ze strefy wyszukiwania do przodu zaznaczyć właściwy rekord, kliknąć PPM i wybrać "Właściwości".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie zaznaczyć opcję "Aktualizuj skojarzony rekord wskaźnika (PTR)". Klikamy "Zastosuj" i "OK"

Zdjecie do cwiczenia.

Widzimy, że nasz rejord został dodany do strefy wyszukiwania wstecznego.

Zdjecie do cwiczenia.

Jeszcze raz sprawdzamy na kliencie czy działa nam wsteczne wyszukiwanie. Widzimy, że nasza nazwa została zwrócona.

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy też utworzyć alias do naszego rekordu. Klikamy na utworzonej przez nas strefie PPM i wybieramy "Nowy alias (CNAME)".

Zdjecie do cwiczenia.

Widzimy, że nasz alias został utworzony.

Zdjecie do cwiczenia.

Wpisujemy teraz do polecenia nslookup w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN) i sprawdzamy, czy mamy zwrot informcji.

Zadanie do wykonania na lekcji

Wszystkie czynności udokumentuj zrzutami z ekranu i umieść w sprawozdaniu.

  1. Zmień nazwę klienta na komp11.
  2. Zaloguj się z klienta do domeny dowolnym użytkownikiem, sprawdź jego adres IP i wprowadź ręcznie rekord dotyczący tego komputera do strefy wyszukiwania do przodu na serwerze DNS.
  3. Sprawdź poleceniem ping oraz nslookup, czy serwer DNS działa właściwie dla tego komputera.
  4. Utwórz dwa aliasy: jeden - Twoje imię, drugi - Twoje nazwisko (bez polskich liter) do tego komputera.
  5. Sprawdź poleceniem ping oraz nslookup, czy aliasy działają właściwie.
  6. Dodaj rekord dotyczący tego komputera do strefy wyszukiwania wstecznego.
  7. Sprawdź poleceniem nslookup, czy wsteczne wyszukiwanie działa.
  8. Utwórz dwa aliasy (dowolne nazwy bez polskich liter) w strefie wyszukiwania wstecznego do tego komputera.
  9. Sprawdź poleceniem ping oraz nslookup, czy aliasy w strefie wyszukiwania wstecznego działają właściwie.