SERWER IIS (INTERNET INFORMATION SERVICES)

Wprowadzenie do lekcji

1. Serwer IIS (Internet Information Services).
To rola serwera, która umożliwia użytkownikom obsługę własnej witryny WWW oraz FTP w sieci.

I. Instalacja usługi IIS.

Zdjecie do cwiczenia.

IIS nie jest standardowo instalowana w żadnym z systemów, więc musimy ją doinstalować. Uruchamiamy "Menedżer serwera" i wybieramy "Dodaj role i funkcje".

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamia się "Kreator dodawania ról i funkcji" - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Pozostawiamy pierwszą opcję i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy nasz serwer (innego nie mamy) i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Jak widać my już mamy zainstalowaną tę rolę ponieważ wcześniej instalowaliśmy funkcję routingu, która wymagała IIS. Gdybyśmy jej nie mieli, to zaznaczamy ją, klikamy "Dalej", a potem "Instaluj".

Zdjecie do cwiczenia.

Po pomyślnej instalacji z "Menedżera serwera" wybieramy IIS i na naszym serwerze klikamy PPM i wybieramy "Menedżer internetowych usług informacyjnych IIS".

Zdjecie do cwiczenia.

I widzimy, jak wygląda nasz "Menedżer internetowych usług informacyjnych".

II. Konfiguracja strony www.

Zdjecie do cwiczenia.

Przejdziemy do zaawansowanych ustawień naszej domyślnej witryny.

Zdjecie do cwiczenia.

Mamy taką informację, że domyślny katalog z zawartością naszej strony to "%SystemDrive%\inetpub\wwwroot".

Zdjecie do cwiczenia.

Przechodzimy do tego katalogu, edytujemy w notatniku plik iisstart i dodajemy wpis np. "Pracownia sieciowych systemów operacyjnych".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie uruchamiamy przeglądarkę internetową i wpisujemy 127.0.0.1 lub localhost lub 192.168.10.1.

III. Tworzenie własnej strony www, w konkretnym folderze.

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamiamy "Menedżera internetowych usług informacyjnych" i zaznaczamy "Witryny", naciskamy PPM i wybieramy "Dodaj witrynę sieci Web ...".

Zdjecie do cwiczenia.

Wprowadzamy nazwę witryny, ścieżkę do folderu itp. i naciskamy OK.

Zdjecie do cwiczenia.

Jeśli zostawiliśmy port numer 80 to dostaniemy poniższe ostrzeżenie.

Zdjecie do cwiczenia.

Na serwerze w naszym katalogu tworzymy plik index.html z kodem Ľródłowym.

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamiamy naszą stronę klikając "Rozpocznij".

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamiamy w przeglądarce internetowej naszą stronę wpisując np. localhost lub 127.0.0.1

Zdjecie do cwiczenia.

Dostęp z klienta sprawdzamy poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej IP serwera (u nas) 192.168.10.1 lub nazwy domeny lokalnej (u nas) zse.com

Zdjecie do cwiczenia.

Jeśli chcemy naszą stronę udostępnić na innym porcie to ustawiamy właściwy port na serwerze. Klikamy np. naszą domyślną stronę PPM i wybieramy "Edytuj powiązania" (i ustawiamy port np. 2000).

Zdjecie do cwiczenia.

I wpisujemy w przeglądarce na serwerze192.168.10.1:2000

Zadanie do wykonania na lekcji

Wszystkie czynności udokumentuj zrzutami z ekranu i umieść w sprawozdaniu.

 1. Utwórz dwie różne strony www na serwerze.
 2. Pierwsza z nich ma mieć następujące cechy:
  • "zaawansowany" wygląd tzn. może np. zawierać klasyczny układ: top, kolumna lewa na menu i prawa na część główną.
  • zastosowane kolory tła, właściwie sformatowany tekst oraz wstawione obrazy.
  • Tematyka strony dowolna (w miarę sensowna).
  • Ma być uruchamiana przez port 3080.
 3. Druga strona ma przedstawiać opis dowolnego systemu operacyjnego i ma być uruchamiana na porcie nr 80.
 4. Sprawdzić działanie stron na serwerze oraz z poziomu klienta.
 5. Jeśli z poziomu klienta nie będzie dostępu do strony, proszę stworzyć na serwerze regułę umożliwiającą taki dostęp z konkretnego adresu IP klienta.