ZDALNE ŁĄCZENIE SIĘ Z SERWEREM

Wprowadzenie do lekcji

1. Konsola MMC - wprowadzenie.
MMC (Microsoft Management Console) - to program, który służy do zarządzania sprzętem, oprogramowaniem i składnikami sieciowymi systemu Windows, za pomocą takiego narzędzia jak przystawka. Może to się odbywać na lokalnym komputerze lub zdalnie.

2. Tryby używania programu MMC.
tryb użytkownika - czyli praca z istniejącymi konsolami MMC do administrowania systemem, bez możliwości ich większej modyfikacji,
tryb autorski - czyli tworzenie nowych konsoli lub modyfikowanie istniejących konsoli MMC.

I. Uruchamianie i tworzenie konsoli.

Zdjecie do cwiczenia.

Aby utworzyć konsolę uruchamiamy PS i wpisujemy mmc. Powinniśmy uzyskać poniższy efekt, by dodać przystawkę wybieramy z menu "Plik" - "Dodaj/Usuń przystawkę" (ctrl+M).

Zdjecie do cwiczenia.

Po naciśnięciu "Ctrl+M" pojawia nam się okno:

Zdjecie do cwiczenia.

Z tego okna wybieramy interesujące nas przystawki tworząc własną konsolę. Każdą wybraną przystawkę zaznaczamy, naciskamy "Dodaj", a na koniec akceptujemy klikając "OK".

Zdjecie do cwiczenia.

Oczywiście jeśli wybierzemy przystawkę, która może być używana lokalnie bądź na innym komputerze, to musimy wskazać nasz wybór. Na przykład dodając przystawkę "Zarządzanie komputerem" zostaniemy zapytani gdzie chcemy jej używać. Klikamy "Przeglądaj"

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie "Zaawansowane".

Zdjecie do cwiczenia.

Potem "Znajdź teraz".

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy komputer do któego chcemy mieć dostęp (u nas "SERWER00").

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie klikamy OK.

Zdjecie do cwiczenia.

I jeśli nasz wybór jest poprawny naciskamy "Zakończ".

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy jeszcze stworzyć swoją własną przystawkę (do jakiejś witryny www lub do zawartości folderu) używając opcji "Folder". Dodajemy "Folder" do naszej konsoli.

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie musimy w opcjach "Zaawansowane" włączyć "Zezwalaj na zmianę przystawki nadrzędnej".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie wybieramy z opcji "Przystawka nadrzędna" nasz "Folder", a potem z opcji "Dostępne przystawki" zaznaczamy "Łącze do adresu internetowego" naciskamy "Dodaj".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie wpisujemy ścieżkę do jakiegoś folderu (u nas folder DANE1 na dysku C). Jeśli będziemy korzystać zdalnie z konsoli MMC to do takiego folderu nie będzimy mieć dostępu z innego komputera (aby mieć dostęp trzeba udostępnić folder w sieci i wpisać ścieżkę np.: \\serwer00\nazwa_folderu) i klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy sobie podać taką nazwę jaką chcemy widzieć w naszej konsoli i naciskamy "Zakończ".

Zdjecie do cwiczenia.

Widzimy, że nasze łącze zostało dodane, więc naciskamy "OK".

Zdjecie do cwiczenia.

W ten sam sposób dodamy folder sieciowy "domowy".

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy sobie podać taką nazwę jaką chcemy widzieć w naszej konsoli i naciskamy "Zakończ".

Zdjecie do cwiczenia.

Gdy klikniemy na naszą przystawkę z dostępem do folderu DANE1, to widzimy jego zawartość. Poniżej widzimy, że na dysku C faktycznie jest taki folder z takimi samymi plikami.

Zdjecie do cwiczenia.

Podobnie z folderem domowy, to widzimy jego zawartość. Poniżej widzimy, że na dysku C faktycznie jest taki folder z takimi samymi danymi.

Zdjecie do cwiczenia.

Teraz zapisujemy naszą przystawkę wybierając z menu "Plik" "Zapisz jako" np. pod nazwą "Admin00.msc".

Zdjecie do cwiczenia.

Teraz wykorzystamy naszą konsolę o nazwie admin00.msc to zdalnego zarządzania serwerem z klienta. Jest jednak pewien problem co do zgodności systemów. Ponieważ na serwerze mamy Windows Server 2012, a na kliencie Windows 7 musimy doinstalować na kliencie pewną aktualizację, z narzędziami do administracji zdalnej dla systemu Windows 7. Ta poprawka to: Windows6.1-KB958830-x64-RefreshPkg.msu. Pobieramy ją ze strony Microsoftu i rozpoczynamy instalację potwierdzając kliknięciem "Tak":

Zdjecie do cwiczenia.

Zatwierdzamy postanowienia licencyjne klikając "Akceptuję".

Zdjecie do cwiczenia.

Trwa instalacja.

Zdjecie do cwiczenia.

Jeszcze pełna informcja o instalacji naszego narzędzia.

Zdjecie do cwiczenia.

Instalacja została zakończona i naciskamy "Zamknij".

Zdjecie do cwiczenia.

Teraz tylko w "Panelu sterowania" --> "Programy i funkcje" --> "Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows". Szukamy "Narzędzia administracji zdalnej serwera".

Zdjecie do cwiczenia.

I zaznaczamy wszystkie składniki tego narzędzia.

Zdjecie do cwiczenia.

I czekamy aż nasze składniki zostaną włączone.

Zdjecie do cwiczenia.

Teraz przenosimy naszą konsolę na klienta (przez folder sieciowy albo nawet przez pendrive) i uruchamiamy ją.

Zdjecie do cwiczenia.

A teraz możemy spokojnie zarządzać np. Active Directory z poziomu klienta.

II. Zdalny pulpit.

Zdjecie do cwiczenia.

Aby połączyć się z komputerem zdalnym, musi on być włączony, znajdować się w sieci oraz musi być na nim włączona usługa Pulpit zdalny. Oczywiście usługę pulpitu zdalnego można stosować nie tylko do serwera, ale również do innego komputera w sieci.

Włączamy na serwerze naszą usługę. Wybieramy "Komputer" --> "Właściwości" --> "Zaawansowane ustawienia systemu" --> zakładka "Zdalny", zaznaczamy opcję "Zezwalaj na połączenie zdalne z tym komputerem" i klikamy "Zastosuj" i "OK". Warto też włączyć na serwerze wykrywanie w sieci.

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie uuchamiamy na kliencie "Start" --> "Akcesoria" --> "Podłączanie pulpitu zdalnego".

Zdjecie do cwiczenia.

Włącza nam się poniższy ekran, gdzie podajemy adres IP serwera i naciskamy "Podłącz".

Zdjecie do cwiczenia.

Podajemy jeszcze hasło administratora i klikamy "OK".

Zdjecie do cwiczenia.

Potwierdzamy "niebezpieczne" połączenie klikając "Tak".

Zdjecie do cwiczenia.

I jesteśmy podłączeni do serwera za pomocą pulpitu zdalnego.

Zadanie do wykonania na lekcji

Wszystkie czynności udokumentuj zrzutami z ekranu i umieść w sprawozdaniu.

  1. Wykonaj własną konsolę, która będzie zawierać 5 dowolnych przystawek, jednego folderu z konkretną zawartością i zapisać ją w trybie autorskim. Sprawdzić działanie z klienta dowolną przystawką.
  2. Wykonaj drugą konsolę (również w trybie autorskim), taką która będzie zawierać poniższe ustawienia. Potwierdź dostęp do poszczególnych przystawek z klienta:
    • przystawki, które do tej pory poznaliśmy na naszych zajęciach,
    • odwołanie do dwóch folderów (z jakąś zawartością) udostępnionych na dysku C serwera,
    • możliwość uruchamiania dwóch dowolnych stron internetowych,
  3. Utwórz z klienta za pomocą utworzonej konsoli MMC jakiś obiekt w AD.
  4. Zmień adres IP serwera na 10.70.70.x, gdzie x jest Twoim numerem w dzienniku, skonfiguruj odpowiednio klienta i podłącz się do serwera za pomocą pulpitu zdalnego.