PRACOWNIA SIECI KOMPUTEROWYCH

Ostrzeżenie!

Bardzo istotną kwestią w zakresie pracy z przełącznikiem w pracowni jest myślenie. Musimy, bowiem pamiętać, że te adresy, które ja zamieściłem w tych instrukcjach, nie możecie przepisywać do swoich przełączników. ADRESY IP NIE MOGĄ BYĆ TAKIE SAME W JEDNEJ SIECI!

I. Ustawienia karty sieciowej komputera.

Zmiana z DHCP na Static

Przechodzimy do ustawień karty sieciowej i ustawiamy statyczne pobieranie adresu IP.

Ustawiamy IP na switchu

Przypisujemy naszemu komputerowi odpowiedni adres IP i maskę sieciową:
- Adres IP: 192.168.0.10+x, gdzie x oznacza numer Twojego komputera.
- Maska: 255.255.255.0
Pozostałe wartości zostawiamy puste. Następnie klikamy OK.

II. Interfejs webowy przełącznika.

Ustawienia interfejsów sieciowych

W pasku przeglądarki wpisujemy fabryczny adres przełącznika 192.168.0.1.
- Login: admin
- Hasło: admin
Klikamy Login

Nowe IP switcha

Przechodzimy do zakładki System IP i ustawiamy adres naszego przełącznika na: 192.168.1.200+x, gdzie x oznacza numer Twojej grupy roboczej.
Naciskamy Apply

III. Zmiana ustawień karty sieciowej.

DHCP na karcie sieciowej

Teraz musimy w opcjach karty sieciowej naszego komputera ustawić automatyczne pobieranie adresu IP.

IV. Powrót do przeglądarki.

Webpanel na nowym IP

Teraz w naszej przeglądarce wpisujemy nowy adres przełącznika. W moim przypadku będzie to 192.168.1.201.