PRACOWNIA SIECI KOMPUTEROWYCH

Trochę teorii

Vlan - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej.
Metoda I: przedstawiona metoda pozwoli tworzyć nam vlany, bez ręcznej zmiany PVID portów.

I. Ustawienia karty sieciowej komputera.

Zmiana z DHCP na Static

Przechodzimy do ustawień karty sieciowej i ustawiamy statyczne pobieranie adresu IP.

Ustawiamy IP na switchu

Przypisujemy naszemu komputerowi odpowiedni adres IP i maskę sieciową:
- Adres IP: 192.168.0.10+x, gdzie x oznacza numer Twojego komputera.
- Maska: 255.255.255.0
Pozostałe wartości zostawiamy puste. Następnie klikamy OK.

II. Interfejs webowy przełącznika.

Ustawienia interfejsów sieciowych

W pasku przeglądarki wpisujemy fabryczny adres przełącznika 192.168.0.1.
- Login: admin
- Hasło: admin
Klikamy Login

Nowe IP switcha

Przechodzimy do zakładki System IP i ustawiamy adres naszego przełącznika na: 192.168.1.200+x, gdzie x oznacza numer Twojej grupy roboczej.
Naciskamy Apply

III. Interfejs webowy przełącznika.

DHCP na karcie sieciowej

Teraz musimy w opcjach karty sieciowej naszego komputera ustawić automatyczne pobieranie adresu IP, ponieważ switch działa już zgodnie z adresacją naszej sieci.

IV. Tworzymy VLANY.

Webpanel na nowym IP

Teraz w naszej przeglądarce wpisujemy nowy adres przełącznika. W moim przypadku będzie to 192.168.1.201.

Schemat

Powyższy schemat pokazuje nam jak będą wykorzystane poszczególne porty na naszym switchu. Aktualnie jesteśmy wpięci do portu numer 1 na przełączniku!

Zmiana trybu pracy portów

Przechodzimy teraz do zakładki VLAN -> Port config. Na porcie 8 mamy podpięty kabel z internetem, więc ustawimy go w tryb pracy GENERAL, aby po dodaniu go do vlanów, nie zmieniało się jego PVID. Resztę portów ustawiamy w tryb pracy ACCESS, aby automatycznie po dodaniu ich do vlanów zmieniało się ich PVID.

Pierwszy vlan

Uwaga! Jesteśmy wpięci do portu numer 1 na naszym przełączniku. Przechodzimy do zakładki VLAN config i klikamy CREATE.

Wybór portów

Teraz nadamy ID naszemu vlanowi oraz przypiszemy odpowiednie porty.
- ID: 11
- Porty: 1,2 i 8
Klikamy Apply

Utrata połączenia

Po stworzeniu tego vlanu pojawi nam się taki komunikat. Nie panikujmy! Jest to spowodowane tym, że jesteśmy wpięci w port, który jest w dodany do vlanu niezarządzającego. W celu ponownego przywrócenia połączenia przepnijmy się do innego portu, przykładowo do portu 5.

Management vlan

Aby nie powtórzyła się sytuacja z poprzedniego etapu, utworzymy sobie vlan odpowiedzialny za management. W tym celu tworzymy vlan o następujących parametrach:
- ID: 22
- Description: Management
- Port: 3
Klikamy Apply.

Zmiana management vlan

Przechodzimy do zakładki System -> System IP -> Management VLAN i w tym miejscu wpisujemy ID naszego vlanu, czyli 22. Klikamy Apply

Utrata połączenia

Teraz znowu pojawił nam się powyższy komunikat. Przyczyną tego stanu, jest to, że jesteśmy wpięci w Management, a co za tym idzie nie dostajemy adresu IP z serwera DHCP i musimy go przypisać ręcznie.

Statyczny adres na karcie

Przechodzimy do ustawień naszej karty sieciowej i ustawiamy:
- IP: 192.168.1.100+x, gdzie x oznacza numer twojego komputera
- Maska: 255.255.255.0
- Brama: 192.168.1.100
- DNS: 8.8.8.8
Teraz zatwierdzamy wszystko i przepinamy się do portu 3.

vlan33

Tworzymy teraz kolejny vlan 33

vlan44

Tworzymy teraz kolejny vlan 44.

efekt koncowy

Możemy teraz zobaczyć efekt konfiguracji portów i vlanów.

wszystko w general

Następnym elementem, będzie zmienienie trybu pracy wszystkich portów w GENERAL.

IV. Efekt pracy.

wszystko w general

Teraz przepinając się do innego portu, przykładowo do 1, możemy zauważyć, że mamy połączenie z Interntem. Dla testu spingujmy stronę szkoły:
ping elektronik.rzeszow.pl