PRACOWNIA SIECI KOMPUTEROWYCH

Wprowadzenie

Trunk - jest to połączenie pomiędzy switchami, bądź switchami i routerami. Pozwala na przenoszenie całego ruchu VLANowego za pomocą jednego łącza.
calosc Tak ma się prezentować efekt finalny. Jak widzimy dwa switche są spięte ze sobą poprzez port 7. Tylko switch numer 1 ma port z internetem, który będzie dawał internet vlanom 100 i 200. Vlan 350 będzie pozbawiony dostępu do internetu. Port 6 będzie odpowiadał za management, a dodatkowo po dodaniu do niego portu trunkowego, będziemy mieć możliwość zarządzania switchem 1 i 2, będąc wpięci np. do switcha numer 2.

I. Ustawienia karty sieciowej komputera.

Zmiana z DHCP na Static

Przechodzimy do ustawień karty sieciowej i ustawiamy statyczne pobieranie adresu IP.

Ustawiamy IP na switchu

Przypisujemy naszemu komputerowi odpowiedni adres IP i maskę sieciową:
- Adres IP: 192.168.0.10+x, gdzie x oznacza numer Twojego komputera.
- Maska: 255.255.255.0
Pozostałe wartości zostawiamy puste. Następnie klikamy OK.

II. Interfejs webowy przełącznika.

Ustawienia interfejsów sieciowych

W pasku przeglądarki wpisujemy fabryczny adres przełącznika 192.168.0.1.
- Login: admin
- Hasło: admin
Klikamy Login

Nowe IP switcha

Przechodzimy do zakładki System IP i ustawiamy adres naszego przełącznika na: 192.168.1.200+x, gdzie x oznacza numer Twojej grupy roboczej.
Naciskamy Apply

III. Zmiana ustawień karty sieciowej.

DHCP na karcie sieciowej

Teraz musimy w opcjach karty sieciowej naszego komputera ustawić automatyczne pobieranie adresu IP, ponieważ switch działa już zgodnie z adresacją naszej sieci.

IV. Tworzymy VLANY.

Webpanel na nowym IP

Teraz w naszej przeglądarce wpisujemy nowy adres przełącznika. W moim przypadku będzie to 192.168.1.201.

Schemat

Powyższy schemat pokazuje nam jak będą wykorzystane poszczególne porty na naszym switchu. Jesteśmy wpięciu do portu numer 1 na przełączniku

Zmiana trybu pracy portów

Przechodzimy teraz do zakładki VLAN -> Port config. Na porcie 8 mamy podpięty kabel z internetem, więc ustawimy go w tryb pracy GENERAL, aby po dodaniu go do vlanów, nie zmieniało się jego PVID. Resztę portów ustawiamy w tryb pracy ACCESS, aby automatycznie po dodaniu ich do vlanów zmieniało się ich PVID.

Pierwszy vlan

Przechodzimy do zakładki Vlan config i klikamy CREATE.

Wybór portów

Teraz nadamy ID naszemu vlanowi oraz przypiszemy odpowiednie porty.
- ID: 100
- Porty: 1,2,3,8
Klikamy Apply

Utrata połączenia

Po stworzeniu tego vlanu pojawi nam się taki komunikat. Nie panikujmy! Jest to spowodowane tym, że jesteśmy wpięci w port, który jest w vlanie nieodpowiedzialnym za zarządzanie przełącznikiem. W celu ponownego przywrócenia połączenia przepnijmy się do innego portu, przykładowo do portu 5.

Management vlan

Aby nie powtórzyła się sytuacja z poprzedniego etapu, utworzymy sobie vlan odpowiedzialny za management. W tym celu tworzymy vlan o następujących parametrach:
- ID: 350
- Description: Management
- Port: 6
Klikamy Apply oraz przepinamy się do portu 6.

Zmiana management vlan

Przechodzimy do zakładki System -> System IP -> Management VLAN i w tym miejscu wpisujemy ID naszego vlanu, czyli 350. Klikamy Apply

Utrata połączenia

Teraz znowu może pojawić się powyższy komunikat. Przyczyną tego stanu, jest to, że jesteśmy wpięci w Management, a co za tym idzie nie dostajemy adresu IP z serwera DHCP i musimy go przypisać ręcznie.

Statyczny adres na karcie

Przechodzimy do ustawień naszej karty sieciowej i ustawiamy:
- IP: 192.168.1.100+x, gdzie x oznacza numer Twojego komputera
- Maska: 255.255.255.0
- Brama: 192.168.1.100
- DNS: 8.8.8.8
Zatwierdzamy i wracamy do przeglądarki.

Tworzymy vlan 33

Tworzymy teraz pozostałe vlany.Vlan -> Vlan config:
- ID: 200
- Porty: 4,5,8
Klikamy Apply

Wszystkie porty w general

Teraz musimy ustawić wszystkie porty w tryb pracy GENERAL. Przechodzimy do zakładki "Port config", wybieramy wszystkie porty i ustawiwamy je na GENERAL.

V. Ustawiamy TRUNKA na pierwszym switchu.

Dodajemy 7 do vlanów

Zmieniamy tryb pracy portu 7 na TRUNK i dodajemy go do każdego vlanu.

Efekt portów w vlanach

Efekt końcowy powinien być następujący, jak widzimy Vlany: 100 i 200 mają dostęp do internetu, poprzez port 8 oraz wszystkie Vlany mają dodany port 7 (trunkowy).

VI. Konfigurujemy drugi switch.

Zmiana z DHCP na Static

Przechodzimy do ustawień karty sieciowej i ustawiamy statyczne pobieranie adresu IP.

Ustawiamy IP na switchu

Przypisujemy naszemu komputerowi odpowiedni adres IP i maskę sieciową:
- Adres IP: 192.168.0.10+x, gdzie x oznacza numer Twojego komputera.
- Maska: 255.255.255.0
Pozostałe wartości zostawiamy puste. Następnie klikamy OK.

Ustawienia interfejsów sieciowych

W pasku przeglądarki wpisujemy fabryczny adres przełącznika 192.168.0.1.
- Login: admin
- Hasło: admin
Klikamy Login

Nowe IP switcha

Przechodzimy do zakładki System IP i ustawiamy adres naszego przełącznika na: 192.168.1.210+x, gdzie x oznacza numer Twojej grupy roboczej.
Naciskamy Apply

Zmiana IP na karcie sieciowej

Teraz nasz komputer nie ma zapewnionego automatycznego przydzielania adresu. Musimy to zrobić ręcznie, ponieważ w innym przypadku nie dostaniemy się na przełącznik, więc nasze ustawienia będą wyglądać następująco:
- IP: 192.168.1.120+x, gdzie x oznacza numer Twojego komputera
- Maska: 255.255.255.0
- Brama: 192.168.1.100
- DNS: 8.8.8.8
Teraz wszystko zatwierdzamy i możemy się logować do switcha.

Logowanie po nowym IP

W pasku przeglądarki wpisujemy nowy adres przełącznika 192.168.1.211.
- Login: admin
- Hasło: admin
Klikamy Login

VII. Tworzymy vlany na drugim switchu.

schemat vlanów

Na powyższym schemacie widzimy, które porty będą w danym vlanie na drugim switchu. Praktycznie powtarzamy wszystkie czynności jak wcześniej, ale dodamy sobie port 8 tylko do vlanu 200, więc jego tryb pracy możemy od razu ustawić na ACCESS. Pamiętajmy, że jesteśmy wpięci do portu numer 1.

VIII. Ustawiamy trunka na drugim switchu.

Dodajemy 7 do vlanów

Zmieniamy tryb pracy portu 7 na TRUNK i dodajemy go do każdego vlanu.

Efekt portów w vlanach

Efekt końcowy powinien być następujący. Jak widzimy każdy vlan ma dodany port trunkowy - 7

IX. Spinamy patchcordem i testujemy.

Teraz za pomocą patchcorda musimy spiąć nasze switche z portem 7.

Test

Zauważmy teraz, że jestem wpięty do vlanu 100 i mam dostęp do internetu.

Test2

Dodatkowo jestem wpięty drugim komputerem do drugiego switcha i mam z niego dostęp do managementu pierwszego switcha!