PRACOWNIA SIECI KOMPUTEROWYCH

Wprowadzenie

Jednym z zadań pojawiających się na egzaminie zawodowym INF02 jest konfiguracja sieci Wi-Fi. Sieci te mogą działać w różnych podsieciach z wykorzystaniem Vlanów. W tej instrukcji wykorzystamy podsieć pierwszą, gdzie początkowym adresem IP w serwerze DHCP będzie 192.168.1.11. Dla przykładu skonfigurujemy sieć 2.4 GHz, ale w przypadku 5 GHz postępowanie jest identyczne.

I. Tworzymy sieć.

Zakładka Wireless LAN

Po zalogowaniu się do routera przechodzimy do zakładki Wireless LAN (2.4 GHz)

Konfigurujemy

Pojawia nam się okno konfiguracyjne Wi-Fi. Tutaj możemy stworzyć kilka różnych sieci z kilkoma właściwościami, takimi jak:
- ustawiać SSID
- sieć ukryta
- aktywna sieć
- Izolowanie od np. VPN-a

Konfigurujemy dalej

Stwórzmy dwie sieci, z czego jedna będzie ukryta
- Pierwsze SSID: ZSE_PSK_Wi-Fi
- Drugie SSID: ZSE_test dodatkowo zaznaczamy opcję Hide SSID.

Konfiguracja haseł

Rozwijamy zakładkę Wireless LAN (2.4 GHz) i klikamy Security i teraz możemy ustawić tryb zabezpieczeń do danego SSID oraz ustawić hasło.
W tym przypadku będziemy wykorzystywać WPA2/PSK oraz ustawimy dowolne hasło.

SSID2

Przechodzimy do drugiej zakładki SSID2 i tu musimy wszystko ustawić ręcznie.

Ustawiamy SSID2

Ustawimy zabezpieczenia podobnie jak w przypadku pierwszej sieci, czyli WPA2/PSK oraz dowolne hasło.

II. Sprawdzamy działanie Wi-Fi.

Łączymy się z pierszą siecią

Na laptopie czy na telefonie szukamy naszego pierwszego Wi-Fi, w tym przypadku, jest to ZSE_PSK_WIFI. Jak widać jest wykrywane. Po wpisaniu hasła wszystko działa jak powinno.

Łączymy się z druga siecią

Na laptopie czy na telefonie szukamy naszego drugiego Wi-Fi, ale jest to sieć ukryta, więc musimy na samym dole kliknąć Sieć ukryta i wpisać SSID - ZSE_test. Po wpisaniu hasła wszystko działa jak powinno.

Sprawdzamy ip

W wierszu poleceń wpiszmy polecenie ipconfig. Jak widzimy adres jest poprawny, ponieważ serwer DHCP miał początkowy adres 192.168.1.11.