INSTALACJA ŚRODOWISKA GNOME W UBUNTU SERVER 18.04

I. Instalacja pakietów środowiska UBUNTU DESKTOP (GNOME).

Ustawienia kart

Aby zainstalować środowisko graficzne musimy delikatnie zakombinować. Najprościej wpisać sudo apt install gnome, tyle że wtedy otrzymamy ... Debiana. Dlatego najpierw instalujemy narzędzie do zarządzania pakietami sudo apt install tasksel (potwierdzamy klawiszem "y")

Konfiguracja sieci na Ubuntu Desktop

Następnie uruchamiamy to narzędzie poleceniem sudo tasksel i zaznaczamy "Ubuntu Desktop" (plus te dwie opcje na dole) zaznaczamy "ok" i naciskamy "Enter". Jeśli instalacja się "wysypuje", należy jeszcze raz uruchomić "taskel" i dorzucić pakiet "Ubuntu Cloud Image"

Konfiguracja sieci na Ubuntu Desktop

Jeśli instalacja zakończona została sukcesem to wystarczy teraz zrestartować system poleceniem reboot

Konfiguracja sieci na Ubuntu Desktop

Po ponownym uruchomieniu systemu mamy już środowisko graficzne i dostępny ekran logowania. Wybieramy konto "Administrator" i wpisujemy hasło

II. Konfiguracja języka polskiego w Ubuntu Server 18.04.

SPrawdzenie konfiguracji

Po zalogowaniu możemy sobie pewne rzeczy dostosować, np. dodać polski język. W prawym górnym rogu ekranu wybieramy Settings

Sprawdzenie połączenia

Następnie opcja Region & Language, a następnie Manage Installed Languages.

Sprawdzenie połączenia

Następnie Install/Remove Languages...

Sprawdzenie połączenia

Wybieramy język polski i naciskamy Apply

Instalacja serwera DHCP

Najprawdopodobniej wymagane będzie uwierzytelnienie, wpisujemy hasło i naciskamy "Authenticate"

Aktualizacja pakietów

Chwilę trwa instalacja i widzimy język polski już dostępny - naciskamy "Close"

Konfiguracja serwera DHCP

Aby język polski był w pełni dostępny należy zamknąć i ponownie uruchomić okno "Settings". Następnie klikamy w opcję "Language", wybieramy "Polski" i klikamy "Done"

Konfiguracja serwera DHCP

Następnie klikamy w opcję "Formats", wybieramy "Polska" i klikamy "Done"

Konfiguracja serwera DHCP

Musimy jeszcze zrestartować te ustawienia klikając "Restart", a następnie wylogować się

Konfiguracja serwera DHCP

Po ponownym zalogowaniu się możemy jeszcze zaktualizować nazwy katalogów klikając "Zaktualizuj nazwy" i język polski mamy już ustawiony

III. Konfiguracja "Menedżera sieci" w Ubuntu Server 18.04.

Sprawdzanie dzierżawy

Gdy klikniemy w prawym górnym rogu naszego pulpitu (pasek narzędzi), to widzimy, że jest jakiś kłopot z "Menedżerem sieci". Jest to efekt tego, że mamy podwójną możliwość konfiguracji sieci (jest przecież netplan) i nasz menedżer "głupieje". Zaraz to "naprawimy"

Sprawdzanie dzierżawy

Najpierw edytujemy plik z ustawieniami sieciowymi znajdujący się w katalogu /etc/netplan. Wpisujemy polecenie sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml i haszujemy niemal wszystkie opcje, tak jak wyżej. Na końcu dopisujemy linijkę:
renderer: NetworkManager. Zapisujemy zmiany i zamykamy plik

Sprawdzanie dzierżawy

Sprawdzamy jeszcze poprawność pliku po wprowadzonych zmianach sudo netplan try oraz sudo netplan apply. Jak widać jest ok

Sprawdzanie dzierżawy

Teraz musimy utworzyć pewien plik poleceniem sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/10-globally-managed-devices.conf. Utworzył (i otworzył) nam się pusty plik, który następnie zamykamy

Sprawdzanie dzierżawy

Następnie otwieramy kolejny plik poleceniem sudo nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf i dokonujemy w nim zmiany z "false" na "true"

Sprawdzanie dzierżawy

Teraz wystarczy tylko zrestartować "Menedżera sieci" poleceniem sudo systemctl restart NetworkManager i powinno być ok

Sprawdzanie dzierżawy

Ponownie klikamy w prawym górnym rogu naszego pulpitu i widzimy, że "Menedżer sieci" działa