INSTALACJA ACTIVE DIRECTORY

Wprowadzenie do lekcji

1. Definicja Active Directory.
To usługa katalogowa dla Windows Server, w której przechowywane są informacje o obiektach dostępnych w sieci. Inaczej to hierarchiczna baza danych, pozwalająca na wyszukanie i dostęp do określonych obiektów.


2. Struktura Active Directory.
liść - to najmniejsza, podstawowa jednostka,
kontener - to np. jednostka organizacyjna – w niej znajdują się liście,
domena - złożona jest z liści i kontenerów,
drzewo - jedna domena, albo kilka domen pracujących pod tą samą przestrzenią nazw DNS,
las - może składać się z jednego lub wielu drzew.


3. Inne pojęcia Active Directory.
obiekt - to wyróżniony element (np. użytkownik, komputer, drukarka itp.) w domenie, posiadający nazwę, zbiór atrybutów,
schemat AD - to zbiór definicji wszystkich rodzajów obiektów katalogu i ich atrybutów,
domena - to grupa komputerów połączonych w sieć, które podlegają wspólnym zasadom bezpieczeństwa i współdzielą bazę kont użytkowników. Całością zarządza serwer, który pełni rolę kontrolera domeny,
PDC (Primary Domain Controller) - podstawowy kontroler domeny, to serwer uwierzytelniający logowania do domeny oraz przechowujący i obsługujący bazę danych usług katalogowych domeny (AD).


4. Przykładowa struktura Active Directory.

Struktura Active Directory


5. Najważniejsze funkcje Active Directory.

- zgodność z protokołem TCP/IP,

- obsługa LDAP (Lightweight Directory Access Protocol),

- obsługa DNS-u (Domain Name System),

- łatwość zarządzania,

- obsługa zabezpieczeń:

 • IPSec - IP jest szyfrowany nagłówkiem IPSec,
 • kerberos - protokół uwierzytelniania i autoryzacji w sieci komputerowej,
 • szyfrowanie SSL - certyfikacja i szyfrowanie witryn www.
 •  

  I. Przygotowanie maszyn do instalacji Active Directory.

  Ustawienia interfejsów sieciowych

  Jeśli korzystamy z VB i chcemy przejść do instalacji AD, pamiętajmy o właściwych ustawieniach interfejsów sieciowych na wirtualnych maszynach. Na serwerze ustawiamy pierwszy interfejs na NAT

  Ustawienia interfejsów sieciowych

  Drugi interfejs ustawiamy na Sieć wewnętrzna z nazwą np. LAN-W

  Ustawienia interfejsów sieciowych

  Na kliencie, który będzie później przyłączany do domeny, ustawiamy tylko jeden interfejs na Sieć wewnętrzna, ale z taką samą nazwą jaka widnieje na serwerze, czyli LAN-W

  Oznaczenia interfejsów sieciowych

  Wykonamy jeszcze jedną czynność, która ułatwi nam pracę na serwerze. Z "Panelu sterowania" wybierzemy "Centrum sieci i udostępniania", skąd klikniemy opcję "Zmień ustawienia karty sieciowej". Przypiszemy naszym interfejsom właściwe nazwy. Ethernet to będzie WAN, a Ethernet 2 to będzie LAN.

  Oznaczenia interfejsów sieciowych

  Widzimy poniżej właściwie zmienione nazwy interfejsów WAN i LAN

  II. Instalacja Active Directory.

  Uruchamiamy kreatora dodawania ról i funkcji

  Uruchamiamy Windows Server 2019 i z paska narzędzi klikamy "Menedżer serwera". Pojawia nam się okno, z którego wybieramy "Dodaj role i funkcje"

  Wybór instalacji lub deinstalacji

  Uruchamia nam się kreator instalacji - naciskamy "Dalej"

  Kreator dodawania ról i funkcji

  Wybieramy pierwszą opcję i naciskamy "Dalej"

  Wybór serwera

  Wybieramy z dostępnej listy serwerów ten właściwy (my mamy tylko jeden) i naciskamy "Dalej"

  Wybór usług domenowych AD

  Z dostępnych ról wybieramy "Usługi domenowe Active Directory"

  Dodawanie niezbednych funkcji

  I pojawi nam się okno z informacją, że nie można zainstalować ADDS bez dodatkowych funkcji. Zaznaczamy opcję "Dołącz narzędzia …" i naciskamy "Dodaj funkcje"

  Kontynuacja instalacji AD

  Mamy już naszą funkcję wybraną i naciskamy "Dalej"

  Wybór dodatkowych funkcji

  Jeśli chcemy jeszcze coś dodać to wybieramy to z dostępnej listy. My więcej nic nie dodajemy, więc naciskamy "Dalej"

  Niezbedne informacje o AD

  Możemy przeczytać co to jest AD DS z informacją o tym, że warto zainstalować dwa kontrolery domeny oraz DNS - naciskamy "Dalej"

  Ewentualny restart systemu

  Możemy zaznaczyć aby po zainstalowaniu AD DS nastąpił restart systemu. Następnie naciskamy "Tak" i "Zainstaluj"

  Koniec wstępnej instalacji AD

  Kiedy instalacja dobiegnie końca, klikamy "Zamknij"

  Promowanie serwera

  Po zainstalowaniu, u góry w "Menedżerze serwera" pojawi się informacja co należy zrobić aby serwer stał się kontrolerem domeny. Klikamy "Podnieś poziom tego serwera do ...".

  Podawanie nazwy domeny w nowym lesie

  Następnie ustawiamy opcję "Dodaj nowy las" i podajemy nazwę domeny – u nas będzie to elektronik.local i naciskamy "Dalej"

  Wybór poziomu funkcjonalności lasu

  Możemy też wybrać poziom funkcjonalności lasu i domeny, dodając inne systemy serwerowe (np. Server 2008). My pozostawiamy Server 2016, dodajemy DNS , ustawiamy hasło przywracania i naciskamy "Dalej"

  Informacja o braku DNS-a

  Nie tworzymy delegacji nazw bo nie mamy jeszcze DNS-a na serwerze tylko naciskamy "Dalej"

  Weryfikacja nazwy NetBIOS domeny

  Weryfikacja nazwy NetBIOS domeny. U nas jest właściwa (ELEKTRONIK) i naciskamy "Dalej"

  Wybór ścieżek do bazy danych

  Możemy określić ścieżki dostępu np. do bazy danych ale my pozostawiamy domyślne i naciskamy "Dalej"

  Podsumowanie wybranych opcji

  Podsumowanie wszystkich naszych opcji i naciskamy "Dalej"

  Sprawdzanie wymagań

  Trwa sprawdzanie wymagań. Jeśli sprawdzenie wymagań powiodło się naciskamy "Zainstaluj"

  Stawianie kontrolera domeny

  Trwa instalacja

  Restart systemu

  Nastąpi restart – klikamy "Zamknij" i chwilę to może potrwać

  Logowanie z serwera do domeny

  Podczas logowania widzimy już naszą domenę ELEKTRONIK. Wpisujemy hasło i logujemy się do domeny

  Nowy role w Menedżerze serwera

  Czekamy chwilę aż uruchomi się "Menedżer serwera" i widzimy nasze nowe role

  Szczegóły dotyczące usługi AD

  Jeśli klikniemy np. "Usługi AD DS", to możemy sobie szczegółowo przejrzeć ich działanie oraz zdarzenia itp

  Uruchamianie przystawki użytkownicy i komputery usługi AD

  Jeśli klikniemy teraz "Narzędzia" możemy sobie wybrać przystawkę "Użytkownicy i komputery usługi Active Directory"

  Użytkownicy i komputery usługi AD

  Wystarczy teraz tylko "rozwinąć" naszą domenę i mamy naszą przystawkę "Użytkownicy i komputery usługi Active Directory"