INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA DHCP

Wprowadzenie do lekcji

1. Usługa DHCP.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - to protokół komunikacyjny, umożliwiający automatyczne przypisywanie adresów IP komputerom i innym urządzeniom sieciowym. Urządzenia te pracują jako klienci DHCP, a ponieważ obsługują protokół TCP/IP, to oprócz prawidłowych adresów IP, otrzymują także inne potrzebne im parametry konfiguracyjne. Nazywane są one opcjami DHCP (np. adres routera, serwera DNS itp.).

I. Instalacja serwera DHCP.

Uruchamianie Menedżera serwera

Na początek, musimy doinstalować rolę serwera DHCP. Uruchamiamy więc Menedżer serwera i wybieramy Dodaj role i funkcje

Uruchomienie kreatora instalacji

Uruchamia się "Kreator dodawania ról i funkcji" - naciskamy "Dalej"

Wybieranie typu instalacji

Pozostawiamy pierwszą opcję i naciskamy "Dalej"

Wybór serwera

Wybieramy nasz serwer (innego nie mamy) i naciskamy "Dalej"

Wybór funkcji DHCP

Zaznaczamy "DHCP"

Akceptacja instalowanych funkcji

Pojawi nam się podczas zaznaczania takie okno z informacją jakie funkcje zostaną dołączone do tej roli. Naciskamy "Dodaj funkcje"

Instalacja funkcji

Mamy już naszą rolę serwera zaznaczoną - naciskamy "Dalej"

Kontynuacja instalacji

Możemy jeszcze coś dodać do instalacji, ale my tego nie robimy i naciskamy "Dalej"

Informacja o usłudze DHCP

Jeszcze informacja o samej usłudze, którą instalujemy i naciskamy "Dalej"

Właściwa instalacja

Zaznaczamy restart komputera jeśli zaistnieje taka konieczność, naciskamy "Tak" i "Zainstaluj"

Instalacja w toku

Musimy trochę poczekać aż się rola zainstaluje. Można proces instalacji "zamknąć", a góry i tak będzie widać, że nie został on formalnie zamknięty tylko trwa nadal

Kończenie instalacji serwera DHCP

Ponieważ widzimy u góry "wykrzyknik", to klikamy w naszą "chorągiewkę" obok i wybieramy "Dokończ konfigurację funkcji DHCP"

Kreator kończenia instalacji

Pojawi się okno kreatora konfiguracji i naciskamy "Dalej".

Przekazanie uprawnień autoryzacyjnych serwera DHCP

W tym miejscu możemy podać dane użytkownika, który będzie miał uprawnienia autoryzacyjne serwera DHCP w usłudze Active Directory. My pozostawiamy Administratora i klikamy "Potwierdź"

Kończenie pracy kreatora

W ostatnim oknie mamy podsumowanie i klikamy "Zamknij"

II. Konfiguracja serwera DHCP.

Zanim przejdziemy do naszej przystawki DHCP, musimy sobie założyć jakie ustawienia przyjmie nasz serwer. Skupimy się na kilku podstawowych parametrach:
- Nazwa zakresu: Serwer ZSE
- Pula serwera DHCP (zakres): 50 adresów zaczynając od 192.168.110.101
- Czas dzierżawy: 3,5 godziny
- Adres routera: adres naszego serwera czyli 192.168.110.1
- Adresy DNS: 192.168.110.1 oraz 8.8.8.8


Uruchamienie przystawki

Przechodzimy zatem do wprowadzenia naszych parametrów. Z "Menedżera serwera" klikamy "Narzędzia" i wybieramy "DHCP".

Widok okna menedżera serwera DHCP

Widzimy okno menedżera serwera DHCP. Zielony "ptaszek" przy IPv4, świadczy o tym, że nasz serwer DHCP jest autoryzowany, ale możmy to jeszcze sprawdzić klikając PPM na nim

Sprawdzanie autoryzacji

Ponieważ instalowaliśmy Active Directory i DHCP na tej samej maszynie, to autoryzacja wykonuje się automatycznie, a dostępna jest tylko opcja "Dezautoryzuj". Gdyby było inaczej (okno niższe) trzeba kliknąć "Autoryzuj" i "odświeżyć" nasz serwer DHCP

Tworzenie nowego zakresu serwera DHCP

Teraz utworzymy zakres serwera DHCP dla protokołu IPv4. Klikamy na IPv4 PPM i "Nowy Zakres"

Pierwsze okno kreatora

Uruchamia się kreator - naciskamy "Dalej"

Podanie nazwy zakresy

Podajemy nazwę naszego zakresu, opis i naciskamy "Dalej"

Ustalenie puli adresów

Następnie podajemy pulę adresów oraz maskę podsieci i naciskamy "Dalej"

Ewentualne wykluczenia

Można wykluczyć jakiś adres IP z tej puli, ale my tego nie będziemy robić - naciskamy "Dalej"

Ustawiamy czas dzierżawy adresu IP

Ustawiamy czas dzierżawy adresu IP (u nas 3 i pół godziny) i naciskamy "Dalej"

Konfiguracja adresu routera, DNS

Możemy opcjonalnie jeszcze skonfigurować kilka opcji (adres routera, DNS) - naciskamy "Dalej"

Wprowadzenie adresu routera

Podajemy adres IP naszego serwera i pamiętajmy aby kliknąć "Dodaj", a dopiero potem "Dalej"

Wprowadzenie adresów serwera DNS

Możemy określić adresy serwerów DNS z jakich chcemy korzystać w naszej sieci i opcjonalnie nazwę domeny. Podajemy adres naszego serwera oraz jakiś publiczny (np. 8.8.8.8) i klikamy "Dalej"

Wprowadzenie adresów serwera WINS

Jeżeli korzystamy z serwerów WINS to możemy je tutaj podać, ale lepiej tego nie robić. Naciskamy "Dalej"

Aktywacja zakresu

Aktywujemy utworzony przez nasz zakres naciskając "Dalej"

Zakończenie pracy kreatora

Kończymy pracę kreatora naciskając "Zakończ"

Sprawdzenie zakresu serwera DHCP

I widzimy już skonfigurowany nowy zakres serwera DHCP

Sprawdzenie adresu IP na kliencie

Logujemy się teraz z klienta do domeny i sprawdzamy w wierszu poleceń jego adres IP. Jest to adres, który ustawiony jest statycznie i nie należy do określonej przez nas puli. Musimy to zmienić

Zmiana ustawień karty sieciowej

Uruchamiamy "Centrum sieci i udostępniania" i we "Właściwościach" karty sieciowej ustawiamy automatyczne pobieranie adresów. Po tej zmianie wystarczy wyłączyć i włączyć kartę sieciową i powinniśmy uzyskać adres z naszej puli ustawionej na serwerze DHCP

Sprawdzenie dzierżawy na kliencie

Możemy też wpisać w wierszu poleceń ipconfig /release oraz ipconfig /renew, a następnie ipconfig /all. Sprawdzamy adres IP i widzimy, że pobrany adres to 192.168.110.101, a więc pierwszy z puli serwera DHCP. Czas dzierżawy też się zgadza

Sprawdzenie dzierżawy z poziomu serwera

Sprawdzamy jeszcze na serwerze czy nasz komputer jest podłączony do serwera DHCP i widziamy, że w opcji "Dzierżawy adresów" figuruje nasz komputer

III. Wykluczanie adresów IP.

Wykluczanie adresów IP

Spróbujemy jeszcze wykluczyć jakieś adresy. Najlepiej początkowe, aby sprawdzić czy wykluczenie działa. Na opcji "Pula adresów" klikamy PPM i wybieramy "Nowy zakres wykluczenia"

Wykluczanie 5 adresów IP

Wykluczymy 5 pierwszych adresów i klikamy "Dodaj" oraz "Zamknij"

Zakres adresów wykluczonych

I widzimy na serwerze, że pojawił się wpis dotyczący wykluczeń

Sprawdzenie dzierżawy na kliencie

Teraz na kliencie musimy ponownie wyłączyć i włączyć kartę sieciową i powinniśmy uzyskać adres IP z pominięciem tych wykluczonych. Wszystko się zgadza, nasz komputer pobrał adres 192.168.110.106

IV. Przypisywanie konkretnego adresu IP do danego klienta.

Sprawdzenie adresu MAC na kliencie

Przypiszemy teraz konkretny adres IP do naszego klienta. Sprawdzamy adres MAC na kliencie, u nas mamy: 08-00-27-D3-D9-DF

Zdjecie do cwiczenia.

Na serwerze korzystamy z naszej przystawki DHCP i tam zaznaczamy "Zastrzeżenia". Następnie klikamy PPM i wybieramy "Nowe zastrzeżnie"

Zdjecie do cwiczenia.

Przypiszemy adres IP np. 192.168.110.178 dla naszego komputera z adresem fizycznym 08-00-27-D3-D9-DF. Dodajemy też jakąś nazwę zastrzeżenia, ewentualnie opis, pozostawiamy opcję "Oba" i klikamy "Dodaj" oraz "Zamknij"

Zdjecie do cwiczenia.

Ponownie na kliencie czyścimy i odnawiamy ustawienia karty sieciowej i sprawdzamy jaki adres pobrał nasz klient. Wszystko się zgadza, to jest adres 192.168.110.178

V. Tworzenie dwóch lub więcej serwerów DHCP.

Zdjecie do cwiczenia.

Warunkiem koniecznym do wykonania takiej operacji jest posiadanie na serwerze większej ilości kart sieciowych. Przy wyłączonym serwerze dodajemy trzecią kartę. W opcji "Ustawienia" naszej serwerowej maszyny wirtualnej wybieramy "Sieć", a następnie dodajemy trzecią kartę, podłączamy ją do opcji "Sieć wewnętrzna" i nadajemy jej nazwę intnet2 (na karcie nr 2 mamy intnet1) i klikamy ok.

Zdjecie do cwiczenia.

Podobną czynność wykonujemy na kliencie, dodając drugą kartę sieciową z nazwą taką samą jak na serwerze.

Zdjecie do cwiczenia.

Musimy jescze przypisać jakiś adres IP do tej trzeciej karty na serwerze. Wchodzimy we właściwości karty sieciowej i ustawiamy adres 10.70.70.1

Zdjecie do cwiczenia.

Teraz stworzymy sobie nowy (drugi) zakres serwera DHCP dla protokołu IPv4 dla kolejnej karty. Klikamy na IPv4 PPM i "Nowy Zakres".

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamia się kreator - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Podajemy nazwę naszego zakresu, opis i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie podajemy pulę adresów oraz maskę podsieci (podajemy adresy z trzeciego interfejsu) i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Można wykluczyć jakiś adres IP z tej puli, ale my tego nie będziemy robić - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Ustawiamy czas dzierżawy adresu IP (u nas 2 godziny) i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy opcjonalnie jeszcze skonfigurować kilka opcji (adres routera, DNS) - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Podajemy adres IP naszego serwera i pamiętajmy aby kliknąć "Dodaj", a dopiero potem "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy określić adresy serwerów DNS z jakich chcemy korzystać w naszej sieci i opcjonalnie nazwę domeny. Podajemy adres naszego serwera DNS na którym "stoi" domena. Jest to 192.168.10.1 i klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Jeżeli korzystamy z serwerów WINS to możemy je tutaj podać. My nic nie wpisujemy i naciskamy "Dalej"

Zdjecie do cwiczenia.

Aktywujemy utworzony przez nasz zakres naciskając "Dalej"

Zdjecie do cwiczenia.

Kończymy pracę kreatora naciskając "Zakończ".

Zdjecie do cwiczenia.

I widzimy już skonfigurowane dwa zakresy serwera DHCP.

Zdjecie do cwiczenia.

Teraz włączamy klienta, uruchamiamy wiersz poleceń i sprawdzamy czy nasze karty mają przydzielone odpowiednie adresy.

Zadanie do wykonania na lekcji

Wszystkie czynności udokumentuj zrzutami z ekranu i umieść w sprawozdaniu.

  1. Ustaw adres IP swojego serwera na 10.80.80.10 z maską 255.255.255.0.
  2. Ustaw pulę adresów na serwerze DHCP od 10.80.80.20 do 10.80.80.100, z czasem dzierżwy 4 godziny i sprawdź czy klient pobiera właściwe ustawienia.
  3. Sprawdź również czy po uruchomieniu DHCP na kliencie jest Internet.
  4. Zmień adres IP swojego serwera na 192.168.x+x.1, gdzie x jest Twoim numerem w dzienniku lekcyjnym.
  5. Ustaw pulę adresów na serwerze DHCP od 192.168.x+x.200 do 192.168.x+x.235 z czasem dzierżawy 1 godzina i sprawdź czy klient pobiera właściwy adres.
  6. Wyklucz 15 pierwszych adresów z ustawionej puli i ponownie sprawdź na kliencie i na serwerze czy właściwy adres został pobrany.
  7. Sprawdź również czy po uruchomieniu DHCP na kliencie jest Internet.
  8. Dodaj drugi serwer DHCP z pulą na 100 adresów. Wykorzystaj do tego pulę adresów prywatnych z klasy B.
  9. Sprawdź czy po uruchomieniu serwerów DHCP, na kliencie karty sieciowe pobierają właściwe adresy.