SERWER ROUTINGU I DOSTĘPU ZDALNEGO

Wprowadzenie do lekcji

1. Usługa routingu.
Usługa routingu umożliwia nam skonfigurowanie serwera jako urządzenia, za pomocą którego inne komputery z sieci lokalnej będą komunikować się z innymi komputerami w innych sieciach.

2. Co to jest NAT?
NAT (Network Address Translation) - to technika przesyłania ruchu sieciowego przez router, która umożliwia hostom w sieci prywatnej, dostęp do Internetu przy wykorzystaniu pojedynczego publicznego adresu IP.

I. Instalacja serwera routingu i dostępu zdalnego.

Uruchamianie Menedżera serwera

Na początek, musimy doinstalować usługę routingu. Uruchamiamy więc Menedżer serwera i wybieramy Dodaj role i funkcje

Uruchomienie kreatora instalacji

Uruchamia się "Kreator dodawania ról i funkcji" - naciskamy "Dalej"

Wybór typu instalacji

Pozostawiamy pierwszą opcję i naciskamy "Dalej"

Wybór serwera

Wybieramy nasz serwer (innego nie mamy) i naciskamy "Dalej"

Wybór funkcji - Dostęp zdalny

Zaznaczamy "Dostęp zdalny" i klikamy "Dalej"

Kontynuacja instalacji

Możemy jeszcze coś dodać do instalacji, ale my tego nie robimy i naciskamy "Dalej"

Informacja o usłudze routingu

Jeszcze informacja o samej usłudze, którą instalujemy i naciskamy "Dalej"

Wybór funkcji routingu

W kolejnym kroku zaznaczamy "Routing"

Akceptacja instalowanych funkcji

Pojawi nam się podczas zaznaczania takie okno z informacją jakie funkcje zostaną dołączone do tej roli. Naciskamy "Dodaj funkcje"

Instalacja funkcji

Mamy już zaznaczony routing, a razem z nim automatycznie zaznacza nam się DirectAccess i VPN - pozostawiamy tak i naciskamy "Dalej"

Informacja o usłudze IIS

Jeszcze informacja o usłudze IIS, która również zostanie zainstalowana - naciskamy "Dalej"

Kontynuacja instalacji

Możemy jeszcze coś dodać do instalacji IIS, ale my pozostawiamy opcje sugerowane i naciskamy "Dalej"

Właściwa instalacja

Zaznaczamy restart komputera jeśli zaistnieje taka konieczność, naciskamy "Tak" i "Zainstaluj"

Instalacja w toku

Musimy trochę poczekać aż się rola zainstaluje. Można proces instalacji "zamknąć", a góry i tak będzie widać, że nie został on formalnie zamknięty tylko trwa nadal

Kończenie instalacji usługi routingu

A następnie klikamy w naszą "chorągiewkę" i wybieramy "Otwórz kreatora Wprowadzenie"

Konfiguracja routingu

Pojawia nam się "Kreator konfiguracji dostępu zdalnego", z którego wybieramy trzecią opcję

Konfiguracja routingu

Powinno pojawić nam się okno, w którym zaznaczamy nazwę naszego serwera, naciskamy PPM i wybieramy "Konfiguruj i włącz routing i dostęp zdalny"

Konfiguracja routingu

Uruchamia się kreator instalacji routingu i naciskamy "Dalej"

Konfiguracja routingu

W kolejnym kroku wybieramy translację adresów (NAT) i naciskamy "Dalej"

Wybór interfejsu WAN

W tym miejscu powinniśmy mieć możliwość wyboru właściwego interfejsu, ale czasami pojawia nam się puste okno (błąd instalacyjny Windows Server 2019). Nie przejmujemy się tym i naciskamy "Dalej"

Kończenie konfiguracji routingu

W kolejnym kroku, ponieważ nie mamy innej możliwości naciskamy "Zakończ"

Konfiguracja routingu

I ponownie rozpoczynamy proces konfiguracji routingu. Zaznaczamy nazwę naszego serwera, naciskamy PPM i wybieramy "Konfiguruj i włącz routing i dostęp zdalny"

Konfiguracja routingu

Ponownie uruchamia się kreator instalacji routingu i naciskamy "Dalej"

Konfiguracja routingu

W kolejnym kroku wybieramy translację adresów (NAT) i naciskamy "Dalej"

Wybór interfejsu WAN

Teraz już interfejsy są dostępne, więc wskazujemy kartę sieciową odpowiedzialną na serwerze za połączenie z Internetem (WAN) i naciskamy "Dalej"

Kończenie konfiguracji routingu

I to już w zasadzie koniec konfiguracji i naciskamy "Zakończ"

Uruchamianie routingu

Jeszcze chwilę trzeba poczekać na uruchomienie naszej usługi

Poprawnei skonfigurowany routing

I widziamy, że na nasz serwer routingu jest już włączony

Sprawdzanie połączenia z Internetem z poziomu serwera

Dla pewności warto sprawdzić, czy na naszym serwerze mamy połączenie z Internetem. Jak widać pingi ze strony www.elektronik.rzeszow.pl wróciły, więc teraz możemy sprawdzić z poziomu klienta czy nasz routing działa

Sprawdzanie połączenia z Internetem z poziomu klienta

Najpierw sprawdzamy ustawienia karty sieciowej znanym już poleceniem:
$ ipconfig /all
A następnie wysyłamy polecenie ping na szkolną witrynę:
$ ping elektronik.rzeszow.pl
Jak widać pingi ze strony www.elektronik.rzeszow.pl także wróciły, więc wszystko działa

Uruchomienie szkolnej strony internetowej

Sprawdzamy jeszcze czy stacja kliencka łączy się z Internetem przez przeglądarkę internetową. Dowodzi to, że na serwerze poprawnie skonfigurowaliśmy usługę routingu i translatora adresów NAT

Zadanie do wykonania na lekcji

  1. Wyłącz serwer routingu na serwerze i sprawdź na kliencie czy jest połączenie z Internetem.
  2. Skonfiguruj poprawnie serwer routingu i dostępu zdalnego z najstępującymi danymi:
   • Zmień adres IP swojego serwera na 192.168.x.1, gdzie x jest Twoim numerem w dzienniku lekcyjnym.
   • Skonfiguruj właściwie kartę sieciową na kliencie i ustaw dowolny adres IP z puli 192.168.x.10 - 192.168.x.100.
   • Uruchom serwer routingu i udowodnij, że na kliencie jest połączenie z Internetem.