SERWER WYDRUKU

Wprowadzenie do lekcji

1. Definicja serwera wydruku.
Serwer wydruku to najczęściej komputer, który otrzymuje zadania wydruku od klientów i wysyła je do urządzeń drukujących, podłączonych lokalnie lub przez sieć.
2. Architektura drukowania w systemie Windows.
- Urządzenie drukujące - (w Polsce rzadko stosuje się to określenie) to określony sprzęt, który wytwarza dokument na papierze lub na innym nośniku drukarskim.
- Drukarka - w Windows jest to interfejs programowy, przez który komputer komunikuje się urzadzeniem drukującym.
- Serwer wydruku – definicja j.w.
- Sterownik drukarki – to program który przekształca zadania drukowania, na odpowiedni ciąg poleceń dla określonego urządzenia drukującego.
3. Tworzenie puli drukarek.
Pula drukarek zwiększa możliwość pojedynczej drukarki, poprzez połączenie jej z wieloma urządzeniami drukującymi. Serwer wydruku wysyła nadchodzące zadanie do pierwszego wolnego urządzenia drukującego, co pozwala na efektywniejszą i szybszą obsługę użytkowników.I. Instalacja serwera plików.

Generalnie już po zainstalowaniu systemu Windows Server mamy możliwość dodawania drukarek. Niemniej jednak żeby mieć pełną możliwość zarządzania serwerem plików, musimy zainstalować opcję "Usługi drukowania i zarządzania dokumentami".


Uruchamiamy "Menedżer serwera" i wybieramy "Dodaj role i funkcje"

Uruchamia się "Kreator dodawania ról i funkcji" - naciskamy "Dalej"

Pozostawiamy pierwszą opcję i naciskamy "Dalej"

Wybieramy nasz serwer (innego nie mamy) i naciskamy "Dalej"

Zaznaczamy "Usługi drukowania i zarządzania dokumentami"

Pojawi nam się podczas zaznaczania okno z informacją jakie funkcje zostaną dołączone do tych ról. Naciskamy "Dodaj funkcje"

Mamy już wszystko zaznaczone co trzeba - naciskamy "Dalej"

Możemy jeszcze coś dodać do instalacji, ale my tego nie robimy i naciskamy "Dalej"

Jeszcze informacja o samej usłudze, którą instalujemy - naciskamy "Dalej"

W zależności od tego z jakich usług naszego serwera będziemy korzystać, to takie należy wybrać. My chcemy tylko opcję pierwszą (Serwer wydruku) więc naciskamy "Dalej"

Zaznaczamy restart komputera jeśli zaistnieje taka konieczność, naciskamy "Tak" i "Zainstaluj"

Musimy trochę poczekać aż się rola zainstaluje

Gdy otrzymamy komunikat o tym, że instalacja się powiodła, naciskamy "Zamknij"

Po zakończeniu instalacji widzimy w "Menedżerze serwera", że rola serwera wydruku została dodana, a w "Narzędziach" dostępna jest przystawka "Zarządzanie drukowaniem"

II. Instalacja drukarki na serwerze.

Zanim zainstalujemy nową drukarkę, sprawdzimy czy na naszym serwerze wydruku znajdują się jakieś urządzenia. Tak jak na poprzednim screenie z "Narzędzi" "Menedżera serwera" wybieramy przystawkę "Zarządzanie drukowaniem" i pojawia nam się powyższe okno. Następnie rozwijamy menu z lewej strony, wybieramy "Serwery wydruku" zaznaczamy "Drukarki" i widzimy, że nie mamy jeszcze zainstalowanej, żadnej fizycznej drukarki

W naszym przypadku zainstalujemy drukarkę HP 4050, która dostępna jest w sieci pod adresem IP 172.16.110.40. Uruchamiamy zatem naszą instalkę (plik *.exe), a następnie klikamy opcję "UnZip" i OK

Po naciśniąciu OK, uruchamia się "Kreator instalacji". Klikamy "Tak"

Wybieramy "Tryb tradycyjny" i klikamy "Dalej"

Następnie klikamy opcję "Drukarki, której szukam, nie ma na liście"

Ponieważ mamy drukarkę sieciową, to zaznaczamy opcję "Dodaj drukarkę używając adresu TCP/IP lub nazwy hosta" i klikamy "Dalej"

Następnie zaznaczamy opcję "Autowykrywanie" lub "TCP/IP", podajemy adres IP naszej drukarki (u nas 172.16.110.40) i klikamy "Dalej"

Wybieramy jedną z wersji sterownika i klikamy "Dalej"

W kolejnym kroku wpisujemy nazwę drukarki np. "HP - ZSE" i klikamy "Dalej"

Udostępniamy naszą drukarkę i wprowadzamy opcjonalnie lokalizację drukarki i dodajemy jakiś komentarz. Po wprowadzeniu tych informacji klikamy "Dalej"

Końcowe okno kreatora informujące nas o tym, że pomyślnie dodano naszą drukarkę i pozostawiamy opcję "Ustaw jako drukarkę domyślną". Dla przetestownia możemy wydrukować stronę testową i nacisnąć "Zakończ"

I kończymy pracę instalatora klikając "Zakończ"

Teraz odświeżamy nasz "Serwer wydruku" i widzimy, że nasza drukarka o nazwie "HP - ZSE" jest już na liście

Możemy także przejrzeć "Właściwości" naszej drukarki klikając na naszym urządzeniu PPM

W zakładce "Ogólne" widzimy wprowadzone podczas instalacji nasze informacje

Wybierając zakładkę "Porty" możemy sprawdzić na jakim porcie (adresie IP) pracuje nasza drukarka

Natomiast w zakładce "Zaawansowane" mamy możliwość ustawienia godzin dostępności drukarki. Ustawiamy zatem dostępność drukarki poza obecnymi godzinami pracy i próbujemy coś wydrukować

Operacja jest zakończona powodzeniem, nie otrzymaliśmy odmowy drukowania, ale wydruku nie usyskaliśmy. Natomiast warto zwrócić uwagę na fakt, że nasz dokument jest obecnie w zadaniach drukowania. Mówiąc krótko gdy wybije "godzina zero", to otrzymamy nasz wydruk

Teraz stworzymy w AD dwóch użytkowników i nadamy im odpowiednie uprawnienia do naszej drukarki

Jednemu użytkownikowi nadamy pełne uprawnienia do drukowania, a drugiemu odmówimy dostępu do drukarki

III. Instalacja drukarki z poziomu klienta.

Do sprawdzenia dostępności drukarki wykorzystamy naszych użytkowników. Najpierw wykonamy logowanie z klienta tym użytkownikiem, który posiada uprawnienia do drukowania.


Będąc zalogowanym na kliencie użytkownkiem James JB. Bond01 wybieramy z "Panelu sterowania" "Urządzenia i drukarki" i klikamy "Dodaj drukarkę"

W kolejnym oknie system będzie próbował znaleźć nasze urządzenie, ale najlepiej kliknąć w link "Drukarki, której szukam nie ma liście"

Następnie wybieramy opcję trzecią "Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy" i wpisujemy \\Nazwa_serwera\Nazwa_drukarki. U nas będzie to: \\SERVER00\HP - ZSE. Dla ułatwienia dodam, że wystarczy wpisać \\SERVER00\, a nazwa dostępnej drukarki pojawi nam się jako podpowiedź. Klikamy "Dalej"

Proces dodawania drukarki, może chwilę potrwać

W kolejnym kroku powinniśmy uzyskać komunikat o pomyślnym dodaniu drukarki. Naciskamy "Dalej"

Na koniec możemy wydrukować stronę testową i nacisnąć "Zakończ"

Po poprawnym dodaniu drukarki w "Panelu sterowania" z poziomu opcji "Urządzenia i drukarki" widzimy nasze urządzenie. Screen z wiersza poleceń jest potwierdzeniem, że zalogowani jesteśmy użytkownikiem "James JB. Bond01"

Teraz logujemy się na kliencie użytkownkiem James JB. Bond02 i powtarzamy czynności, które wykonywaliśmy przy pierwszym użytkoniku. Wybieramy z "Panelu sterowania" "Urządzenia i drukarki" i klikamy "Dodaj drukarkę"

W kolejnym oknie system będzie próbował znaleźć nasze urządzenie, ale najlepiej kliknąć w link "Drukarki, której szukam nie ma liście"

Następnie wybieramy opcję trzecią "Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy" i wpisujemy \\Nazwa_serwera\Nazwa_drukarki. U nas będzie to: \\SERVER00\HP - ZSE. Klikamy "Dalej"

Proces dodawania drukarki zakończył się wyświetleniem okna, w którym nawet poświadczenia administratora nie pozwolą na jej instalację

Zadanie do wykonania na lekcji

 1. Zainstaluj na serwerze i udostępnij drukarkę HP Laser Jet 4000 nadając jej nazwę "Uczniowie-X". Adres IP drukarki to: 172.16.110.36.
 2. Ustaw dla niej godziny pracy od 17:00 do 20:00 oraz możliwość drukowania dla grupy "Wszyscy" i pełne uprawnienia dla "Administratora".
 3. Utwórz w AD dwóch użytkowników, zaloguj się nimi z klienta do domeny i podłącz drukarkę do komputera (najpierw jednym potem drugim).
 4. Sprawdź czy istnieje możliwość drukowania dokumentów przez tych użytkowników.
 5. Na serwerze wydruku odmów możliwość drukowania jednemu z tych użytkowników i sprawdź czy zabezpieczenie działa.
 6. Zmień godziny pracy drukarki od 06:00 do 11:00 i sprawdź czy ustawienia działają właściwie.
 7. Zainstaluj na serwerze i udostępnij kolejną drukarkę HP Laser Jet P2015dn pod nazwą "Nauczyciele". Adres IP drukarki to: 172.16.110.35.
 8. Utwórz trzy grupy zabezpieczeń (dwie o takich nazwach jak drukarki), a trzecia o nazwie "Masters".
 9. Utwórz 30-stu użytkowników (Twoje imię i nazwisko, bez polskich znaków) i przypisz po 10-ciu do każdej z tych grup.
 10. Nadaj uprawnienia każdej z tych grup do korzystania z odpowiedniej drukarki (np. tak aby "Uczniowie" mieli dostęp do drukarki "Uczniowie", a do drukarki "Nauczyciele" nie), grupa "Masters" ma mieć możliwość korzystania z obu drukarek.
 11. Sprawdź te uprawnienia logując się z klienta wybranym użytkowniem z każdej grupy (czy jest możliwość drukowania na "swojej" drukarce, a na pozostałych nie).
 12. Zainstaluj dwie nowe, takie same drukarki na serwerze (użyj portów LPT1 i LPT2) o nazwach Monday i Friday.
 13. Ustaw uprawnienia takie jak w punkcie 3, odmawiając dodatkowo dostępu grupie Masters.
 14. Utwórz z nich pulę drukarek i ustaw na tej drugiej wyższy priorytet.