ZDALNE ŁĄCZENIE SIĘ Z SERWEREM

Wprowadzenie do lekcji

1. Konsola MMC - wprowadzenie.
MMC (Microsoft Management Console) - to program, który służy do zarządzania sprzętem, oprogramowaniem i składnikami sieciowymi systemu Windows, za pomocą takiego narzędzia jak przystawka. Może to się odbywać na lokalnym komputerze lub zdalnie.

2. Tryby używania programu MMC.
tryb użytkownika - czyli praca z istniejącymi konsolami MMC do administrowania systemem, bez możliwości ich większej modyfikacji,
tryb autorski - czyli tworzenie nowych konsoli lub modyfikowanie istniejących konsoli MMC.

I. Uruchamianie i tworzenie konsoli.

Uruchomienie konsoli mmc

Aby utworzyć konsolę uruchamiamy Windows PS i wpisujemy mmc.exe. Powinniśmy uzyskać poniższy efekt. By dodać przystawkę wybieramy z menu "Plik", a następnie "Dodaj/Usuń przystawkę" (ctrl+M).

Wybór narzędzia do dodawania przystawek

Po naciśnięciu "Ctrl+M" pojawia nam się powyższe okno

Dodawanie przystawek

Z tego okna wybieramy interesujące nas przystawki tworząc własną konsolę. Każdą wybraną przystawkę zaznaczamy, naciskamy "Dodaj", a na koniec akceptujemy klikając "OK"

Wybór zarządzanego komputera

Oczywiście jeśli wybierzemy przystawkę, która może być używana lokalnie bądź na innym komputerze, to musimy wskazać nasz wybór. Na przykład dodając przystawkę "Zarządzanie komputerem" zostaniemy zapytani, który komputer ma być zarządzany przez tę przystawkę. My chcemy, żeby był to serwer, więc zaznaczamy "Inny komputer" i klikamy "Przeglądaj"

Podanie nazwy konkretnego komputera

Następnie wpisujemy nazwę naszego serwera SERVER00, następnie klikamy "Sprawdź nazwy" i jeśli właściwa nazwa została odnaleziona to klikamy "OK"

Akceptacja wybranego komputera

I jeśli nasz wybór jest poprawny naciskamy "Zakończ"

Tworzenie przystawki Folder

Możemy jeszcze stworzyć swoją własną przystawkę (np. do jakiejś witryny www lub do zawartości konkretnego folderu). Użyjemy do tego opcji "Folder". Najpierw dodamy przystawkę "Folder" do naszej konsoli, a następnie musimy ją zaznaczyć i wybrać opcję "Zaawansowane"

Pozwolenie na zmianę przystawki nadrzędnej

Po wybraniu opcji "Zaawansowane" należy włączyć "Zezwalaj na zmianę przystawki nadrzędnej"

Ustawienie przystawki nadrzędnej

A następnie wybieramy z opcji "Przystawka nadrzędna" nasz "Folder"

Wybór łącza do adresu internetowego

Gdy już przystawka "Folder" jest ustawiona jako nadrzędna, z opcji "Dostępne przystawki" wybieramy np. "Link do adresu internetowego" i naciskamy "Dodaj"

Określenie ścieżki do folderu

Pojawi nam się możliwość wpisania adresu URL, ale my trochę oszukamy kreatora i podamy ścieżkę do jakiegoś folderu (u nas folder Spike na dysku C serwera). Aby korzystać zdalnie z konsoli MMC i mięć dostęp do tego folderu z innego komputera musimy udostępnić folder w sieci i wpisać ścieżkę np.: \\nazwa_serwera\nazwa_folderu (u nas \\SERVER00\Spike) i klikamy "Dalej"

Podanie nazwy widocznej z konsoli

Podajemy taką nazwę jaką chcemy widzieć w naszej konsoli i naciskamy "Zakończ"

Efekt dodanej przystawki

Widzimy, że nasze łącze zostało dodane, więc naciskamy "OK"

Dodawanie łącza do strony internetowej

W ten sam sposób, ale już nie do przystawki "Folder" dodamy dostęp do szkolnej strony internetowej. Zmieniamy ponownie nadrzędną przystawkę, wyszukujemy "Link do adresu internetowego" i klikamy "Dodaj"

Dostęp do szkolnej witryny internetowej

Podajemy adres URL szkolnej witryny internetowej i naciskamy "Dalej"

Podanie nazwy Elektronik

Podajemy jeszcze jakąś przyjazną nazwę - Elektronik i klikamy "Zakończ", a w kolejnym oknie "OK"

Sprawdzanie zawartości folderu

Na koniec sprawdzamy działanie naszej konsoli. Z przystawki "Folder" zaznaczamy "Spike" i w części środkowej widzimy jego zawartość

Sprawdzanie dostepu do strony www

W podobny sposób zaznaczamy przystawkę "Elektronik" i jeśli mamy dostęp do Internetu, to strona szkoły powinna wyświetlić się w środkowym oknie

Sprawdzenie trybu konsoli

Teraz zapiszemy naszą przystawkę w trybie autorskim. Umożliwi nam to, po jej następnej edycji dodawanie kolejnych przystawek. Z menu "Plik" wybieramy "Opcje"

Wybór trybu autorskiego

A następnie ustawiamy tryb autorski (jest wybrany domyślnie) i klikamy "OK"

Zapisywanie konsoli po nazwą admin00.msc

Teraz zapiszemy naszą konsolę. Z menu "Plik" wybieramy "Zapisz jako" i podajemy jej nazwę np. admin00.msc i wskazujemy miejsce zapisu jako "Pulpit"

Dostęp do folderu Spike z klienta

Teraz wykorzystamy naszą konsolę to zdalnego zarządzania serwerem z klienta. Można taką konsolę przenieść np. przez pendrive, ale my przerzucimy ją sobie na klienta poprzez folder "Spike". Kopiujemy więc do niego naszą konsolę i podłączamy się do folderu "Spike" z klienta

Uruchamianie konsoli z poziomu klienta

Z folderu "Spike" kopiujemy naszą konsolę na pulpit klienta i uruchamiamy ją. Rozwijamy poszczególne przystawki i widzimy, że mamy możliwość zarządzania z klienta naszym serwerem

II. Zdalny pulpit.

Pulpit zdalny umożliwia nawiązanie zdalnego połączenia z komputerem z systemem Windows, w naszym przypadku będzie Windows Server 2019 lub 2022. Aby połączyć się z komputerem zdalnym muszą być spełnione następujące warunki:
- musi on być włączony
- musi znajdować się w sieci z komputerem z którego wykonujemy połącznie
- musi być na nim włączona usługa "Pulpit zdalny"
Oczywiście usługę pulpitu zdalnego można stosować nie tylko do serwera, ale także do innych urządzeń w sieci, najlepiej z zainstalowanym system Windows.


Włączanie Pulpitu zdalnego

Aby włączyć na serwerze naszą usługę, wybieramy z "Menedżera serwera" opcję "Serwer lokalny", a następnie odnajdujemy "Pulpit zdalny" i klikamy w link "Wyłączone"

Udostępnienie Pulpitu zdalnego

Podobny efekt możemy uzyskać poprzez wybranie "Ten komputer" --> "Właściwości" --> "Zaawansowane ustawienia systemu". Z zakładki "Zdalny" zaznaczamy opcję "Zezwalaj na połączenie zdalne z tym komputerem" i klikamy "Zastosuj" oraz "OK". Warto też włączyć na serwerze wykrywanie w sieci

Status Pulpitu zdalnego

Po odświeżeniu zawartości "Menedżera serwera" widzimy, że "Pulpit zdalny" jest już włączony

Podłączanie się za pomocą Pulpitu zdalnego z poziomu klienta

Następnie uruchamiamy na kliencie "Start"-->"Akcesoria systemu"-->"Podłączanie pulpitu zdalnego"

Podłączanie się za pomocą Pulpitu zdalnego z poziomu klienta

Włącza nam się powyższy ekran, gdzie podajemy nazwę lub adres IP serwera. U nas podajemy adres IP 192.168.110.1 i naciskamy "Podłącz"

Zdjecie do cwiczenia.

Podajemy jeszcze hasło administratora i klikamy "OK"

Zdjecie do cwiczenia.

Potwierdzamy "niebezpieczne" połączenie związane z błędami potwierdzenia certyfikatów klikając "Tak"

Zdjecie do cwiczenia.

I jesteśmy podłączeni do serwera za pomocą pulpitu zdalnego

Zadanie do wykonania na lekcji

Wszystkie czynności udokumentuj zrzutami z ekranu i umieść w sprawozdaniu.

  1. Wykonaj własną konsolę, która będzie zawierać 5 dowolnych przystawek, jednego folderu z konkretną zawartością i zapisać ją w trybie autorskim. Sprawdzić działanie z klienta dowolną przystawką.
  2. Wykonaj drugą konsolę (również w trybie autorskim), taką która będzie zawierać poniższe ustawienia. Potwierdź dostęp do poszczególnych przystawek z klienta:
    • przystawki, które do tej pory poznaliśmy na naszych zajęciach,
    • odwołanie do dwóch folderów (z jakąś zawartością) udostępnionych na dysku C serwera,
    • możliwość uruchamiania dwóch dowolnych stron internetowych,
  3. Utwórz z klienta za pomocą utworzonej konsoli MMC jakiś obiekt w AD.
  4. Zmień adres IP serwera na 10.70.70.x, gdzie x jest Twoim numerem w dzienniku, skonfiguruj odpowiednio klienta i podłącz się do serwera za pomocą pulpitu zdalnego.