SERWER IIS (INTERNET INFORMATION SERVICES)

Wprowadzenie do lekcji

1. Serwer IIS (Internet Information Services).
To rola serwera, która umożliwia użytkownikom obsługę własnej witryny WWW oraz FTP w sieci.

I. Instalacja usługi IIS.

Usługa IIS nie jest standardowo instalowana w żadnym z systemów, więc musimy ją doinstalować. Niemniej jednak, jeśli wcześniej na serwerze dodaliśmy np. usługę routingu (dostęp zdalny), to podstawowe funkcje umożliwiające postawienie serwera www bedą już dostępne. Na potrzeby ćwiczenia przeprowadzimy instalację usługi IIS od zera.


Uruchamiamy "Menedżer serwera" i wybieramy "Dodaj role i funkcje"

Uruchamia się "Kreator dodawania ról i funkcji" - naciskamy "Dalej"

Pozostawiamy pierwszą opcję i naciskamy "Dalej"

Wybieramy nasz serwer (innego nie mamy) i naciskamy "Dalej".

Zaznaczamy rolę IIS

Pojawi nam się podczas zaznaczania takie okno z informacją jakie funkcje zostaną dołączone do tej roli. Naciskamy "Dodaj funkcje"

Mamy już naszą rolę serwera zaznaczoną - naciskamy "Dalej"

Możemy jeszcze coś dodać do instalacji, ale my tego nie robimy i naciskamy "Dalej"

Jeszcze informacja o samej usłudze, którą instalujemy i naciskamy "Dalej"

W powyższym oknie możemy dorzucić "Przekierowania http" oraz "Autoryzacja adresów URL", które być może wykorzystane zostaną w przyszłości i naciskamy "Dalej"

Zaznaczamy restart komputera jeśli zaistnieje taka konieczność, naciskamy "Tak" i "Zainstaluj"

Sam proces instalacji trwa chwilę, a w momencie gdy dobiegnie końca klikamy "Zamknij"

Po pomyślnej instalacji w "Menedżerze serwera" z "Narzędzi" wybieramy "Menedżer internetowych usług informacyjnych IIS"

I po uruchomieniu widzimy, jak wygląda nasz "Menedżer internetowych usług informacyjnych"

II. Konfiguracja strony www.

Po uruchomieniu "Menedżera internetowych usług informacyjnych", po lewej stronie mamy możliwość sprawdzenia jakie witryny są dostępne z naszego serwera www


Zaznaczamy więc domyślną witrynę "Default Web Site", klikamy PPM, następnie "Zarządzanie witryną sieci Web" i klikamy "Przeglądaj"

W przeglądarce internetowej powinna nam się wyświetlić powyższa witryna, a w pasku adresu będziemy mieli wpisane localhost. Oczywiście nasza strona będzie także dostępna pod adresem naszego serwera (192.168.110.1) lub po wpisaniu 127.0.0.1 (adres localhost)

Kolejnym krokiem jaki powinniśmy wykonać jest lokalizacja plików domyślnej strony. Wracamy więc do "Menedżera internetowych usług informacyjnych", zaznaczamy domyślną witrynę, ponownie klikamy PPM" --> "Zarządzanie witryną sieci Web" i klikamy "Ustawienia zaawansowane"

Z powyższego okna możemy odczytać, że nasza witryna uruchamiana jest z nieokreślonego adresu IP na porcie nr 80, zaś pliki z zawartością naszej strony znajdują się w "%SystemDrive%\inetpub\wwwroot"

Przechodzimy do tego katalogu, w jakimś edytorze otwieramy plik iisstart.htm i w sekcji body dodajemy wpis np. "Pracownia Systemów Operacyjnych - klasa 2". Na koniec oczywiście zapisujemy zmiany

Następnie odświeżamy przeglądarkę internetową, albo wpisujemy w pasku adresu przeglądarki np. IP naszego serwera: 192.168.110.1 i widzimy, że nasz wpis pojawił się u góry strony

Aby już tak na poważnie sprawdzić działanie naszego sewera www, przechodzimy na klienta, uruchamiamy przeglądarkę internetową i wpisujemy w pasku adresu przeglądarki adres IP naszego serwera: 192.168.110.1. Jeśli uzyskamy powyższy efekt, to znaczy że nasz serwer www działa poprawnie

III. Tworzenie własnej strony www.

W kolejnym przykładzie pokażemy sobie w jaki sposób można utworzyć nową witrynę www, w dowolnym miejscu. Założenia są takie:
- nazwa strony: Test
- miejsce przechowywania plików strony: c:\Test
- adres IP serwera z karty LAN: u nas 192.168.110.1
- numer portu: 80


Najpierw tworzymy folder Test na dysku C, a następnie przechodzimy do "Menedżera internetowych usług informacyjnych", zaznaczamy "Witryny", naciskamy PPM i wybieramy "Dodaj witrynę sieci Web ..."

Wprowadzamy nazwę witryny, ścieżkę do folderu, adres IP, numer portu i naciskamy OK. Jeśli mamy już jakąś konkretną stronę przypisaną do naszego adresu IP i jest ona także uruchamiana na porcie nr 80, to możemy po naciśnięciu OK otrzymać ostrzeżnie, że nie można uruchomić jednocześnie dwóch stron na porcie nr 80

Teraz możemy wprowadzić w pasku adresu naszej przeglądarki adres IP serwera: 192.168.110.1. Powinniśmy uzyskać powyższy efekt. Po pierwsze strona nam się nie wyświetla bo w naszym katalogu c:\Test nie ma żadnych plików, a po drugie powinniśmy jeszcze nadać odpowiednie uprawnienia dla grupy Wszyscy do naszego katalogu

Nadajemy powyższe uprawnienia do folderu c:\Test dla grupy Wszyscy

Na koniec tworzymy w folderze c:\Test plik o nazwie index.html z powyższą zawartością

Po zapisaniu naszego pliku, uruchamiamy ponownie naszą stronę w przeglądarce internetowej wpisując adres IP naszego serwera: 192.168.110.1. Teraz już jest wszystko OK

Podobny efekt, powinniśmy uzyskać na kliencie po wpisaniu w przeglądarce adresu IP naszego serwera. Działa!

IV. Uruchamianie strony www na dowolnym porcie.

Umiemy już postawić i uruchomić stronę internetową na porcie domyślnym (80). Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby taką witrynę uruchomić na innym porcie. Niech to będzie port nr 8585.


Uruchamiamy ponownie "Menedżer internetowych usług informacyjnych", zaznaczamy naszą witrynę Test, klikamy PPM i wybieramy "Edytuj powiązania"

Następnie zaznaczamy nasz wpis i klikamy "Edytuj"

Wprowadzamy nasz port 8585, naciskamy "Ok", a następnie "Zamknij"

Najpierw uruchamiamy naszą stronę w przeglądarce internetowej na serwerze, wpisując adres IP naszego serwera oraz po "dwukropku" nr portu: 192.168.110.1:8585. Oczywiście w pliku "index.html" dokonujemy kosmetycznej zmiany, związanej z numerem portu. Na serwerze wszystko jest OK

Podobny efekt powinniśmy uzyskać na kliencie po wpisaniu w przeglądarce adresu IP i numeru portu. Coś jednak poszło nie tak. Otóż należy pamiętać, że przy włączonej zaporze na serwerze, port numer 80 jest otwarty, ale już port nr 8585 niekoniecznie. Można oczywiście ją wyłączyć, ale nie będzie to zbyt bezpieczne. Wprowadzimy zatem regułę dla połączeń przychodzących

Z panelu sterowania wybieramy opcję "Zapora Windows Defender" i klikamy "Ustawienia zaawansowane"

Następnie zaznaczamy "Reguły przychodzące", klikamy PPM i wybieramy "Nowa reguła"

W kolejnym oknie określamy typ reguły, w naszym przypadku będzie to Port i klikamy "Dalej"

W następnym kroku pozostawiamy port TCP, podajemy nasz numer portu: 8585 i klikamy "Dalej"

Musimy jeszcze określić jaka akcja ma zostać wykonana, gdy połączenie będzie spełniało określone warunki. Oczywiście zaznaczamy "Zezwalaj na połączenie" i klikamy "Dalej"

Możemy także wybrać profil, do którego będzie stosowana reguła. My zaznaczamy wszystkie dostępne i klikamy "Dalej"

Na koniec podajemy nazwę naszej reguły i naciskamy "Zakończ"

Jak widać powyżej, nasza reguła znajduje się już na liście wpisów i jest włączona

Teraz na kliencie odświeżamy okno przeglądarki i widzimy, że mamy dostęp do naszej witryny

V. Uruchamianie strony z dowolnego pliku.

Strony internetowe najczęściej uruchamiane są z pliku index.html lub index.htm. Czasami jednak pliki mają niestandardowe nazwy i dlatego w takich sytaucjach należy odpowiednio zdefiniować "Dokument domyślny" na serwerze www.


Przechodzimy zatem do katalogu c:\Test i zmieniamy nazwę pliku "index.html" na "stronka.html. Następnie, najpierw na serwerze wpisujemy w przeglądarce 192.168.110.1:8585. I jak widzimy nasza strona nie wczytała się poprawnie, a jako najbardziej prawdopodobną przyczynę podano, że "dla żądanego adresu nie skonfigurowano dokumentu domyślnego"

Przechodzimy zatem do "Menedżera internetowych usług informacyjnych", zaznaczamy naszą witrynę i klikamy dwukrotnie w opcję "Dokument domyślny"

Widzimy, że wśród dokumentów domyślnych brakuje nam "stronka.html". W związku z tym klikamy "Dodaj", podajemy nazwę naszego pliku i klikamy OK

Teraz już "stronka.html" widnieje na liście dokumentów domyślnych

Zanim ponownie wyświetlimy w przeglądarce naszą stronę, dokonamy jeszcze małej zmiany kosmetycznej w pliku "stronka.html". Dopiszemy tam tekst z jakiego pliku jest uruchamiana nasza witryna

Następnie odświeżamy przeglądarkę internetową na serwerze i widzimy, że strona już się uruchmia, a nasz wpis pojawił się na stronie

Oczywiście dla pewności czy sewer działa poprawnie, przechodzimy na klienta, uruchamiamy przeglądarkę internetową i ponownie wpisujemy w pasku adresu przeglądarki adres IP naszego serwera: 192.168.110.1:8585. Powinniśmy uzyskać powyższy efekt

Zadanie do wykonania na lekcji

Wszystkie czynności udokumentuj zrzutami z ekranu i umieść w sprawozdaniu.

 1. Utwórz dwie różne strony www na serwerze.
 2. Pierwsza z nich ma mieć następujące cechy:
  • "zaawansowany" wygląd tzn. może np. zawierać klasyczny układ: top, kolumna lewa na menu i prawa na część główną.
  • zastosowane kolory tła, właściwie sformatowany tekst oraz wstawione obrazy.
  • Tematyka strony dowolna (w miarę sensowna).
  • Ma być uruchamiana przez port 3080.
 3. Druga strona ma przedstawiać opis dowolnego systemu operacyjnego i ma być uruchamiana na porcie nr 80.
 4. Sprawdzić działanie stron na serwerze oraz z poziomu klienta.
 5. Jeśli z poziomu klienta nie będzie dostępu do strony, proszę stworzyć na serwerze regułę umożliwiającą taki dostęp z konkretnego adresu IP klienta.