SERWER WYDRUKU

Wprowadzenie do lekcji

1. Definicja serwera wydruku.
Serwer wydruku to najczęściej komputer, który otrzymuje zadania wydruku od klientów i wysyła je do urządzeń drukujących, podłączonych lokalnie lub przez sieć.
2. Architektura drukowania w systemie Windows.
Urządzenie drukujące - (w Polsce rzadko stosuje się to określenie) to określony sprzęt, który wytwarza dokument na papierze lub na innym nośniku drukarskim.
Drukarka - w Windows jest to interfejs programowy, przez który komputer komunikuje się urzadzeniem drukującym.
Serwer wydruku - definicja j.w.
Sterownik drukarki - to program który przekształca zadania drukowania, na odpowiedni ciąg poleceń dla określonego urządzenia drukującego.
3. Tworzenie puli drukarek.
Pula drukarek zwiększa możliwość pojedynczej drukarki, poprzez połączenie jej z wieloma urządzeniami drukującymi. Serwer wydruku wysyła nadchodzące zadanie do pierwszego wolnego urządzenia drukującego, co pozwala na efektywniejszą i szybszą obsługę użytkowników.

I. Instalacja serwera wydruku.

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamiamy "Menedżer serwera" i wybieramy "Dodaj role i funkcje".

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamia się "Kreator dodawania ról i funkcji" - naciskamy "Dalej"

Zdjecie do cwiczenia.

Pozostawiamy pierwszą opcję i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy nasz serwer (innego nie mamy) i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Zaznaczamy "Usługi drukowania i zarządzania dokumentami".

Zdjecie do cwiczenia.

Pojawi nam się podczas zaznaczania takie okno z informacją jakie funkcje zostaną dołączone do tej roli. Naciskamy "Dodaj funkcje".

Zdjecie do cwiczenia.

Mamy już naszą rolę zaznaczoną - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Możemy jeszcze coś dodać do instalacji, ale my tego nie robimy i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Jeszcze informacja o samej usłudze, którą instalujemy - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

W zależności od tego z jakich usług naszego serwera będziemy korzystać, to takie należy wybrać. My chcemy tylko opcję pierwszą więc naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Zaznaczamy restart komputera jeśli zaistnieje taka konieczność, naciskamy "Tak" i "Zainstaluj".

Zdjecie do cwiczenia.

Musimy trochę poczekać aż się rola zainstaluje. Można proces instalacji "zamknąć", a góry i tak będzie widać, że nie został on formalnie zamknięty tylko trwa nadal.

Zdjecie do cwiczenia.

Po zakończeniu instalacji widzimy w "Menedżerze serwera", że rola serwera wydruku została dodana.

II. Instalacja drukarki na serwerze.

Zdjecie do cwiczenia.

Z "Narzędzi" "Menedżera serwera" wybieramy przystawkę "Zarządzanie drukowaniem".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie rozwijamy sobie menu z lewej strony, wybieramy "Serwer wydruku" zaznaczamy "Drukarki" i widzimy, że nie mamy jeszcze żadnej drukarki zainstalowanej.

Zdjecie do cwiczenia.

Uruchamiamy zatem instalację sterownika, a następnie klikamy opcję "UnZip".

Zdjecie do cwiczenia.

Po naciśniąciu ok, uruchamia się Kreator instalcji. Klikamy "Tak".

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy "Tryb tradycyjny" i klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie klikamy opcję "Drukarki, której szukam, nie ma na liście".

Zdjecie do cwiczenia.

Zaznaczamy opcję "Dodaj drukarkę używając adresu TCP/IP lub nazwy hosta" i klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie podajemy adres IP naszej drukarki (u nas 192.168.100.250) i klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Wpisujemy nazwę drukarki np. "HP - Egzamin" i klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Instalacja może chwilę potrwać.

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie możemy udostępnić naszą drukarkę pod dowolną nazwą (u nas pozostawiamy bez zmian) i klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Końcowe okno kreatora informujące nas o tym, że pomyślnie dodano naszą drukarkę. Można wydrukować stronę testową i nacisnąć "Zakończ".

Zdjecie do cwiczenia.

I kończymy pracę "Kreatora instalacji" klikając "Zakończ".

Zdjecie do cwiczenia.

I widzimy, że w "Panelu sterowania" nasza drukarka jest już dostępna.

Zdjecie do cwiczenia.

Również z poziomu serwera wydruku (Zarządzanie drukowaniem) nasza drukarka jest także dostępna.

Zdjecie do cwiczenia.

Warto naszą drukarkę wstępnie ustawić, nadając odpowiednie uprawnienia. Zaznaczamy nasze urządzenie i klikamy PPM wybierając "Właściwości drukarki".

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy zakłądkę "Zabezpieczenia" i nadajemy uprawnienia do drukowania dla grupy "Wszyscy", oraz pełne uprawnienia dla Administratora. Resztę usuwamy.

Zdjecie do cwiczenia.

W zakładce "Zaawansowane" ustawimy również jakieś godziny logowania. U nas drukarka będzie dostępna od godziny 9 do 22. Klikamy "Zastosuj" i "OK".

Zdjecie do cwiczenia.

Przechodzimy do "Menedżera serwera" i z menu wybieramy "Narzędzia", a następnie "Zarządzanie drukowaniem".

III. Podłączanie drukarki z poziomu klienta.

Zdjecie do cwiczenia.

Logujemy się na klienta najlepiej użytkownikiem "Administrator". Następnie z "Panelu sterowania" wybieramy "Urządzenia i drukarki".

Zdjecie do cwiczenia.

Chcemy dodać drukarkę do klienta więc klikamy "Dodaj drukarkę".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie klikamy opcję "Dodaj drukarkę sieciową ...".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie klikamy opcję "Dodaj drukarkę sieciową ...".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie zaznaczamy opcję "Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy" i klikamy "Przeglądaj".

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy nasz serwer klikając na nim dwukrotnie (u nas SERWER00).

Zdjecie do cwiczenia.

Powinna się nasza drukarka pojawić na liście, zaznaczamy ją i klikamy "Wybierz".

Zdjecie do cwiczenia.

Widzimy pod jaką nazwą i ścieżką dostępna jest nasza drukarka - klikamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Trwa łączenie z naszą drukarką i wyszukiwanie sterownika.

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie wyrażamy zgodę na instalację sterownika klikając "Zainstaluj sterownik".

Zdjecie do cwiczenia.

Końcowe okno kreatora informujące nas o tym, że pomyślnie dodano naszą drukarkę - naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Można wydrukować stronę testową ale my naciskamy "Zakończ".

Zdjecie do cwiczenia.

I mamy już naszą drukarkę dodaną.

Zdjecie do cwiczenia.

Teraz spróbujemy coś wydrukować. Otwieramy jakiś dokument i klikamy Ctrl+P, i widzimy, że drukarka jest gotowa. Klikamy "Drukuj".

Zdjecie do cwiczenia.

I widzimy, że czynność ta została wykonana.

IV. Zmiana ustawień na serwerze wydruku.

Zdjecie do cwiczenia.

Spróbujemy teraz zmienić dostępność drukarki w określonych godzinach. Na serwerze we "Właściwościach" drukarki wybieramy zakładkę "Zaawansowane" i tam ustawiamy godziny od 22 do 6. Klikamy "Zastosuj" i "OK".

Zdjecie do cwiczenia.

Przechodzimy teraz na klienta i tam ponownie drukujemy jakiś dokument. Wszystko przebiegło bez zakłóceń dokument został wysłany do druku i sprawdzamy na serwerze wydruku stan naszej drukarki. Widzimy, że w kolejce do drukowania oczekuje jeden dokument. Wydruk nastąpi dopiero po godzinie 22.

Zdjecie do cwiczenia.

Spróbujemy teraz ograniczyć dostęp do drukarki jakiemuś użytkownikowi. U nas będzie to bondj07. Najpierw zalogujemy się nim z klienta do domeny i dołączymy sobie naszą drukarkę tak jak robiliśmy to w punkcie 6. Następnie na serwerze we "Właściwościach" drukarki wybieramy zakładkę "Zabezpieczenia". Tam klikamy "Dodaj", a następnie "Zaawansowane".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie klikamy "Znajdź teraz" i wyszukujemy użytkownika bondj07 i klikamy "OK".

Zdjecie do cwiczenia.

Mamy już dodanego użytkownika bondj07 i klikamy "OK".

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie zaznaczamy naszemu użytkownikowi przy opcji "Drukowanie", "Odmów" i naciskamy "Zastosuj".

Zdjecie do cwiczenia.

Jeszcze potwierdzamy, że jesteśmy świadomi jaki priorytet ma odmawianie uprawnień. Naciskamy "TAK" i potem "OK".

Zdjecie do cwiczenia.

Jeśli jesteśmy naszym użytkownikiem bondj07 zalogowani na kliencie to spróbujmy coś wydrukować. Po naciśnięciu Ctrl+P widzimy, że nasza drukarka jest niedostępna (nieaktywna opcja "Drukuj").

Zadanie do wykonania na lekcji

Wszystkie czynności udokumentuj zrzutami z ekranu i umieść w sprawozdaniu.

 1. Zmień nazwę soojego serwera na SERWERx, gdzie x jest Twoim numerem w dzienniku lekcyjnym.
 2. Zainstaluj na serwerze i udostępnij drukarkę HP Laser Jet 1320 nadając jej nazwę "Uczniowie". Adres IP drukarki to: 172.16.110.37.
 3. Ustaw dla niej godziny pracy od 11:00 do 20:00 oraz możliwość drukowania dla grupy "Wszyscy" i pełne uprawnienia dla "Administratora".
 4. Utwórz w AD dwóch użytkowników, zaloguj się nimi z klienta do domeny i podłącz drukarkę do komputera (najpierw jednym potem drugim).
 5. Sprawdź czy istnieje możliwość drukowania dokumentów przez tych użytkowników.
 6. Na serwerze wydruku odmów możliwość drukowania jednemu z tych użytkowników i sprawdź czy zabezpieczenie działa.
 7. Zmień godziny pracy drukarki od 06:00 do 11:00 i sprawdź czy ustawienia działają właściwie.
 8. Zainstaluj na serwerze i udostępnij kolejną drukarkę HP Laser Jet P2015dn pod nazwą "Nauczyciele". Adres IP drukarki to: 172.16.110.35.
 9. Utwórz trzy grupy zabezpieczeń (dwie o takich nazwach jak drukarki), a trzecia o nazwie "Masters".
 10. Utwórz 30-stu użytkowników (Twoje imię i nazwisko, bez polskich znaków) i przypisz po 10-ciu do każdej z tych grup.
 11. Nadaj uprawnienia każdej z tych grup do korzystania z odpowiedniej drukarki (np. tak aby "Uczniowie" mieli dostęp do drukarki "Uczniowie", a do drukarki "Nauczyciele" nie), grupa "Masters" ma mieć możliwość korzystania z obu drukarek.
 12. Sprawdź te uprawnienia logując się z klienta wybranym użytkowniem z każdej grupy (czy jest możliwość drukowania na "swojej" drukarce, a na pozostałych nie).
 13. Zainstaluj dwie nowe, takie same drukarki na serwerze (użyj portów LPT1 i LPT2) o nazwach Monday i Friday.
 14. Ustaw uprawnienia takie jak w punkcie 3, odmawiając dodatkowo dostępu grupie Masters.
 15. Utwórz z nich pulę drukarek i ustaw na tej drugiej wyższy priorytet.